VÅRHEADER1 copy

Tillsammans för en bättre värld!

Vi är en praktisk aktivistförening som genom återanvändning skapar resurser till vårt solidaritetsarbete. När du handlar i våra secondhandbutiker bidrar du till kampen för en bättre värld. Hållbart, solidariskt och alldeles eget. Välkommen!

Översvämningskris i de västsahariska flyktinglägren!

De västsahariska flyktinglägren har drabbats av översvämningar. Bostäder, skolor, vårdinrättningar, mat och fordon har förstörts och runt 25.000 personer har blivit bostadslösa.Vi vill nu uppmana er att bidra med pengar för att hjälpa flyktingarna att bygga upp sina läger igen. Och att bidra till kampen för ett fritt Västsahara så att flyktingarna kan återvända hem och detta blir den sista översvämning de tvingas överleva. Donera till Palmecentrets blixinsamling och engagera dig i Emmaus Björkå!

Här hittar du blixtinsamlingen hos Palmecentret!

 

 IMG_9036

 

Föreningen:

Gränserna ska öppnas!

people before bordersNär människor flyr för sina liv väljer regeringen att svara med att stänga gränserna och göra det så svårt som möjligt för människor att söka asyl. Emmaus Björkå arbetar för en värld utan gränser och vårt svar på regeringens nya förslag är att öka stödet till asylrättsrörelsens arbete för papperslösa flyktingar.

Fler människor än någonsin befinner sig just nu på flykt. Det är människor som flyr undan krig, terror och förtryck. Det är människor som har laglig rätt att söka asyl.

Igår presenterade regeringen nya åtgärder för att minska asylmottagandet. Bland annat kommer i stort sett inga flyktingar att få permanenta uppehållstillstånd, inte ens barn. Det kommer också att bli svårare för människor att återförenas med sina familjer. Lagstiftningen sägs vara ett svar på ett akut läge, men en lagstiftning som gäller i tre år är inte tillfällig.

Emmaus Björkå är en del av den internationella Emmaus-rörelsen som kämpar för en värld utan gränser. Inte som en utopi, utan som den enda rimliga åtgärden för att respektera alla människors lika rätt till fred och frihet. Det är med sorg vi ser hur inte bara Europa, utan också Sverige, bygger allt högre murar. Murarna byggs runt det Europa som genom historien byggt sin rikedom på imperialism, kolonialism och stöld av naturresurser.

Emmaus Björkå har i många år stöttat asylrättsrörelsen. Det gör vi genom att varje månad göra utbetalningar till Ingen människa är illegal i Göteborg, Asylgruppen i Malmö och Rosengrenska kliniken i Göteborg. De arbetar alla för papperslösa flyktingar, de människor som fått avslag på sina asylansökningar, men inte vill och kan återvända till sina hemländer.
– Med det nya förslaget kommer troligen fler människor välja att leva som papperslösa eftersom de inte kan återvända. Vem kommer ta ansvar för den situationen, säger Kristina Johansson, från Ingen människa är illegal Göteborg.

I tider när Sverige, ett av världens rikaste länder, stänger dörren för människor som flyr undan krig och terror är asylrättsrörelsens arbete en av få ljusglimtar i mörkret. De behöver stöd mer än någonsin. Emmaus Björkå kommer därför att ge ett extra stöd till asylrättsgrupperna på 300 000 kr. Vi kommer samtidigt att ytterligare ge 300 000 kr till ett sjukhus i ett flyktingläger för palestinska och syriska flyktingar i Libanon.

Vi känner sorg över utvecklingen vi ser, men nu omvandlar vi vår sorg till motstånd.

Kristin Ivarsson, Föreningschef Emmaus Björkå

Hans Hahn, Ordförande Emmaus Björkå

Föreningen:

Nominera till styrelsen 2016 redan nu!

Hjälp oss att hitta bra kandidater till vår styrelse och övriga positioner som behöver fyllas! Som medlem kan du nominera, dvs föreslå, dig själv eller andra personer till styrelsen: ordförande, ledamöter och suppleanter, dvs ersättare. Du får också nominera personer till andra förtroendeuppdrag i föreningen: internrevisorer och valberedare.

Du får dessutom nominera dig själv eller andra personer som ledamöter till Riksföreningen Emmaus Sveriges styrelse, delegat till riksföreningens årsmöte samt som ledamot i Forum Syds styrelse.

Du skickar in dina nomineringar till valberedningen genom att skriva till
Monzer El-Sabini: monzer61@hotmail.com
Louise Thorn: louise.thorn@emmausbjorka.se
Olof Gradin: kolleskog@yahoo.se
OBS! Skicka din nominering till alla tre personerna i valberedningen!
Tack på förhand för dina nomineringar!

Föreningen:

Låt inte biståndet betala vårt flyktingmottagande!

Detta inlägg postades i och märktes , , den av .

problemIgår fick Emmaus Björkås ordförande Hans Hahn tillfälle att träffa finansminister Magdalena Andersson i samband med hennes besök i Göteborg. Regeringen utreder nu om så mycket som 30-50 procent av det svenska biståndet ska användas för att bekosta flyktingmottagandet i Sverige. Det tycker vi är helt fel och passade därför på att meddela finansministern följande:

Hej Finansminister Magdalena Andersson,

Jag vill å solidaritetsföreningen Emmaus Björkås vägnar uttrycka min oro över att svenska biståndsmedel tas från världens fattiga för att betala för vårt flyktingmottagande. Detta kommer att få allvarliga följder för de redan utsatta och leda till fler människor på flykt.

Emmaus Björkå arbetar sedan 1965 med internationellt bistånd. Vi stödjer projekt för de allra mest utsatta, t.ex. palestinska och syriska flyktingar i Libanon och västsahariska flyktingar i Algeriet. Samtidigt ser vi att behoven är stora även i Sverige och därför arbetar vi med flyktingar också på hemmaplan. För oss som arbetar både internationellt och i Sverige är det tydligt att det varken är rättvist eller hållbart att stödja en grupp på bekostnad av en annan. Att ta resurser från det internationella biståndet till flyktingmottagande skulle bl.a. drabba de flyktingar vi stödjer i flyktingläger i Libanon och Algeriet som redan idag lever under outhärdliga förhållanden, både fysiskt och psykiskt. Det är en kortsiktig lösning som skulle äventyra de framsteg med demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning som vi och många andra aktörer byggt upp under lång tid. Det skulle i förlängningen leda till en otryggare värld – och fler människor på flykt.

Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har i kongressbeslut och liknande gett stöd till att avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd. I vårt internationella biståndsarbete möter vi en stor respekt för Sveriges engagemang för världens utsatta. Att urholka biståndet på det sätt vi nu ser, är att sätta utsatta grupper mot varandra och kommer att förstöra förtroendet för Sverige som en aktör för världens utsatta.

Vi uppmanar regeringen att hålla gränserna öppna för människor som flyr för sina liv från krigets Syrien och andra oroshärdar. Sverige är ett av världens rikaste länder och vi har råd att göra det utan att skicka notan till varken världens fattiga eller utsatta grupper i vårt eget land. Rasera inte det arbete – och anseende – Sverige byggt upp under decennier.

Sverige har länge haft en politik där bistånd har varit självklart. Detta eftersom vi insett att en ojämlik värld är en farlig värld. En värld som leder till förtryck, krig och att många människor tvingas fly.

Sveriges engagemang för världens mest utsatta har respekterats världen över – och andra länder har följt vårt exempel. Om regeringen nu ändrar riktning, och vänder sig inåt, slås det arbetet sönder. Ett förtroende tar lång tid att bygga upp, men kan raseras på ett ögonblick.

Antalet människor som söker asyl i Europa i dag har historiska proportioner. Det kommer att kräva uppoffringar av oss alla. Men ett av världens rikaste länder kan inte skicka notan till jordens fattigaste människor.

Det har bara gått ett par veckor sedan alla världens länder enades kring FN:s hållbarhetsmål – ett av mänsklighetens mest ambitiösa projekt någonsin. Det övergripande målet är att utrota världens fattigdom och skapa hållbar utveckling och den svenska regeringen har sagt sig vilja dra på ledartröjan. En halvering av biståndet ger signaler i totalt motsatt riktning. Samtidigt riskerar fler länder att följa efter.

Sveriges internationella bistånd är en investering. Inte bara i utveckling, mänskliga rättigheter och demokrati. Utan också i en tryggare värld för alla.

Vänliga hälsningar,
Hans Hahn, Ordförande Emmaus Björkå

 

Att skänka:

Översvämningskris i de västsahariska flyktinglägren!

IMG_9036De västsahariska flyktinglägren har drabbats av översvämningar. Bostäder, skolor, vårdinrättningar, mat och fordon har förstörts och runt 25.000 personer har blivit bostadslösa.

Vi vill nu uppmana er att bidra med pengar för att hjälpa flyktingarna att bygga upp sina läger igen. Och att bidra till kampen för ett fritt Västsahara så att flyktingarna kan återvända hem och detta blir den sista översvämning de tvingas överleva. Donera till Palmecentrets blixinsamling och engagera dig i Emmaus Björkå!

Här hittar du blixtinsamlingen hos Palmecentret!

Föreningen:

Femtio år av hållbarhet och solidaritet!

Frida, Ilda, Linnea, Adelino, Victor och Emilia på kompisbutiken Knappen i Kungsbacka. Ilda och Adelino arbetar för handikapporganisationen Ademo i Mombique. Foto: Anita Andersson.

Frida, Ilda, Linnea, Adelino, Victor och Emilia på kompisbutiken Knappen i Kungsbacka. Ilda och Adelino arbetar för handikapporganisationen Ademo i Mombique. Foto: Anita Andersson.

Vi samarbetar med kommuner i västra och södra Sverige kring Daglig Verksamhet sedan 25 år tillbaka. Vuxna med funktionsnedsättningar samlar in, sorterar och säljer kläder i våra kompisbutiker som de själva driver. Det är roligast att tömma insamlingsboxar, tycker några. Andra föredrar att sortera och tvätta kläder eller sälja i butiken.

Ett meningsfullt arbete är viktigt för både brukare och personal på Daglig Verksamhet. Överskottet från verksamheten går till Emmaus Björkås solidaritetsprojekt. Besöken på Daglig Verksamhet av Emmaus Björkås samarbetspartners från olika länder är populära. Att känna sig behövd och få uppskattning för sitt arbete är extra betydelsefullt för den som ofta själv behöver hjälp.

Alla kan arbeta för solidaritet!

Föreningen:

Vår strategi är rätt i tiden!

Detta inlägg postades i och märktes , , , , den av .

IMG_0470-Västbanken2Emmaus Björkås fokusfrågor är verkligen brännande aktuella just nu. Den senaste tiden har Israel trappat upp våldet mot palestinier på Västbanken och våra partners vittnar om en på gränsen till  ohållbar situation. Marocko misstänker att ett svenskt erkännande av Västsahara är nära och gör vad de kan för att förhindra det, samtidigt som den svenska regeringen verkar fortsätta tveka. De  västsahariska flyktinglägren har drabbats av de värsta översvämningarna sedan lägren bildades 1975. Vi upplever också en omfattande flyktingkris i världen – en kris som Sverige möter med överenskommelser om tillfälliga uppehållstillstånd istället för ett värdigt och tryggt välkomnande av människor på flykt. Detta sker samtidigt som rasister trappar upp våldet, flyktingförläggningar och asylboenden har brunnit nästan varje dag den senaste månaden. Mot denna bakgrund känns vår femårsstrategi som vi klubbade igenom i våras, med fokus på kampen mot ockupation i Palestina och Västsahara och på antirasism och en human flyktingpolitik, väldigt rätt.

Konkret jobbar vi nu för att starta upp nya projekt i Västsahara, bland annat ett där vi stödjer mediaaktivister så att de själva kan föra ut information från Västsahara. Vi har också kommit igång med stöd till dagcentret Famnen för EU-migranter i Göteborg dit vi levererar kläder varje  vecka. Och äntligen har containern med skor kommit fram till de västsahariska flyktinglägren. Det är många i verksamheten som är inblandande i både stödet till Famnen och skorna – tack för ert arbete!

Vi har också haft fokus på Mocambique i oktober. Jag har, tillsammans med en av Emmaus Björkås  medlemmar, gjort en resa dit för att följa upp stödet till vår samarbetsorganisation Ademo Monapo. De arbetar för och med personer med funktionsnedsättningar och gör ett jättefint normbrytande  arbete för att deras medlemmar ska få ta plats i samhället på lika villkor som andra. Vi hade också förmånen att ha besök av två representanter från Ademo Monapo, Ilda och Adelino, som en del av er  träffade. De har deltagit i ett kunskapsutbyte med några av de dagliga verksamheter vi samarbetar med. Det blev verkligen fina och givande möten!
Slutligen hoppas jag att många av er har möjlighet att komma på 50-årsseminariet För en bättre  värld – 50 år av antikolonial kamp den 7:e november. Vi har mycket att vara stolta över i vår historia,  inte minst stödet till befrielserörelser. Seminariet kommer handla både om det svenska civilsamhällets roll i anti-apartheidkampen i Sydafrika och kampen för ett fritt Palestina idag. Missa inte!
Och så ses vi på 50-årsfesten!
Varma hälsningar,
Kristin Ivarsson, föreningschef

Våra butiker:

Vi söker extrapersonal till våra butiker i Malmö

citybutikenEmmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som står på socialistisk grund. Vi har sedan starten år 1965 arbetat för att avskaffa nödens orsaker, främst i de delar av världen där nöden är som störst. Tillsammans med ideella föreningar i Angola, Nicaragua, Palestina, Västsahara och Sverige driver vi olika utvecklingsprojekt samt arbetar med opinionsbildning. För att få medel till vårt solidaritetsarbete samlar vi in kläder och prylar som vi sorterar och säljer i våra second hand-butiker. Årligen samlar vi in ca 2600 ton textilier och ca 1000 ton prylar och har en omsättning på ca 75 miljoner kronor. Föreningen har 90-konto enligt Svensk Insamlingskontroll. För att finansiera större projekt söker vi medel från SIDA/Forum Syd, EU och andra bidragsgivare. Vi har sju butiker i Göteborg, Halmstad, Borås och Malmö. Vi har cirka 170 anställda och har kollektivavtal med Handelsanställdas förbund och Unionen.

Vi söker nu butikssäljare till vår butik på Södra förstadsgatan, Malmö. Tjänsten innebär att arbeta aktivt med försäljning och innefattar kassaarbete, varumottagning samt uppackning av varor. Du kommer även att fungera som handledare till våra medhjälpare från arbetsmarknadspolitiska program.

Arbetsuppgifter i urval:
Bemöta kunder på ett professionellt sätt
Fylla på varor
Hålla god ordning i butikens sortiment
Arbeta säljfrämjande
Ta emot leveranser och gåvor
Fungera som handledare till medhjälpare

Profil:
Erfarenhet från detaljhandel och intresse av att möta kunder
Kunskap om mode, trender och second hand
Förmåga att arbeta fysiskt hela dagar
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp

Personliga egenskaper såsom mycket energi och god samarbets- och initiativförmåga samt ett genuint intresse för att möta våra kunder är något som vi värdesätter högt. Givetvis har du även ett stort intresse av försäljning. Arbetet är förlagt till vardagar och helger vid behov.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med visshet om att din arbetsinsats blir till praktisk solidaritet.

Tjänsten omfattas av kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.

Vi ser fram emot din ansökan snarast, dock senast den 5 november 2015. Ansökan skickas till: francisca.morales-letelier@emmausbjorka.se Ange referens i ämnesrad: Säljare Malmö
Kontaktperson för frågor om tjänsten är butikschef Francisca Morales Letelier: 040-97 10 13
Facklig kontakt Sofia Knutsson: 040-97 10 15

www.emmausbjorka.se
Välkommen med din ansökan!

BloggJul

Våra butiker:

Julmarknad på gång! Förbered julen i god tid.

Detta inlägg postades i och märktes , , , , den av .

BloggJulVi har lagt undan de finaste julfynden till dig. Från och med den 5 november hittar du allt möjligt som hör julen till i våra second hand-butiker som en julmarknad. Alltifrån antika nötknäppare till julgardiner, porslinstomtar och kitschiga änglar.
Hållbart, solidariskt och alldeles eget!

Göteborg:
Ångpannegatan 5
Linnégatan 9

Borås:
Ålgårdsvägen 5-9

Halmstad:
Flygaregatan 10

Malmö:
Norra Bulltoftavägen 65D
Lantmannagatan 59B
Södra Förstadsgatan 69

Att skänka:

Vadå Vegagatan? Farligt Avfall-bilen kommer!

Detta inlägg postades i och märktes , , , den av .

vegagatanEmmaus Björkå har ett fint samarbete med Göteborgs stad – när de kör ut med sin Farligt Avfall-bil så följer vi med och samlar in gåvor! Därför har vi skickat ut flyers i de områden vi kommer att besöka. Nu har det blivit lite otydligt här med Vegagatan. Insamlingen kommer att ske vid Slottsskogen på Vegagatan.
Tack för allt stöd!

Att skänka: Föreningen:

Vem går att lita på?

Detta inlägg postades i och märktes , , , , den av .

I90_Konto_Logo_RGB dagarna har vi åter fått frågor om vilka klädinsamlingar som går att lita på. Folk hittar lappar på ytterdörrar och trappor från organisationer som ber om kläder och antyder att de använder dem för goda syften. Oftast säljs kläderna i något av våra grannländer och det är oklart vart vinsten tar vägen. Detta är inte olagligt. Men du som vill att din gåva ska tjäna ett gott syfte och bidra till en bättre värld – välj en seriös insamling! Ett sätt att veta vem som är seriös är att gå efter 90-kontot.

Det utfärdas av organisationen Svensk Insamlingskontroll och deras logga är för dig som givare en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Konton som börjar på 91,92 osv. är inte 90-konton. Tro därför inte på argument att konton som börjar på 90 har tagit slut!

Emmaus Björkå har samlat in kläder och prylar till förmån för kampen mot förtryck i femtio år. När du skänker en gåva till oss kan du vara säker på att vi nyttjar den på bästa sätt.

Föreningen:

Vi saknar Henning Mankell

Detta inlägg postades i och märktes den av .
Rolf och Ola vid box med Henning Mankells text på.

Rolf och Ola vid Emmaus Björkås insamlingsbox med Henning Mankells text på.

Det är med stor sorg vi har mottagit beskedet om Henning Mankells bortgång. Vi minns honom som en stark röst för internationell solidaritet och alla människors lika värde.
När vi samlade in kläder och skor till Moçambique, stödde Henning Mankell vårt arbete på flera sätt. Han höll föredrag för våra medarbetare i Göteborg om landet och om sitt författande.

Varför skrev han fiktion istället för faktaböcker med allt sitt kunnande? ”För att människan behöver fantasi för att föreställa sig att livet kan vara annorlunda, att det är möjligt att förändra”, svarade Mankell.
”Självklart”, var svaret när vi frågade Henning Mankell om han ville stödja vår klädinsamling. Han skrev då en text till oss om Emmaus Björkås värderingar och hur de stämde med hans egna. Hans text och porträtt prydde våra insamlingsboxar under lång tid.

Världen har förlorat en genuin förkämpe för solidaritet – mänsklighetens viktigaste begrepp – låt oss fortsätta kampen!
Emmaus Björkå

Henning Mankell föreläser för Emmaus Björkås personal i Göteborg

Henning Mankell föreläser för Emmaus Björkås personal i Göteborg

Föreningen:

Emmaus Björkå firar 50 år!

Publicerad av .

50Emmaus Björkå hälsar dig som medlem eller medarbetare varmt välkommen på jubileumsseminarium och fest den 7:e november!

Vi firar vår förenings 50-åriga arbete för en bättre värld.
Seminarium För en bättre värld – 50 år av antikolonial kamp
13.00-16.00  Restaurang Trappan, Järntorget, Göteborg
13.00-13.30 Emmaus Björkå hälsar välkomna och blickar tillbaka på föreningens 50 år av antikolonial kamp
13.30-14.30  Solidaritetens betydelse: antiapartheidrörelsen och det globala civilsamhället – Håkan Thörn (Göteborgs universitet)
14.30-15.00  Paus
15.00-16.00  För ett fritt Palestina: Antikolonial kamp idag – Palestina-aktivisterna Lama Adu Iseifan och Maya Zaidan

17.00-23.00  Jubileumsfest på Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13, Göteborg

Varmt välkomna!

Föreningen:

- Det viktiga är att ha makt över sitt liv

”Att ha möjligheten att planera och känna makt över sitt eget liv är essentiellt för ungdomars fortsatta möjligheter i livet, för att kunna studera och hitta ett arbete”, menar Briceyda Traña på Nicaraguas Folkrörelse (på spanska Movimiento Comunal Nicaragüense, MCN). Varje år träffas ungdomar från MCN genom projektet Unga Bygger Demokrati för att diskutera framtida strategier och visioner. I år låg fokus på arbetet för att minska antalet tonårsgraviditeter i landet. Över 100 ungdomar anslöt i byn El Cuá.

Ungdomsmöte i Cuá, Nicaragua

Ungdomsmöte i Cuá, Nicaragua


För endast 40 år sedan ansattes den lilla bergsbyn El Cuá i norra Nicaragua hårt av Somosa-diktaturens nationella styrkor. Några kvinnor som gömde och skyddade revolutionärer utsattes för våldtäkt, tortyr och avrättningar på grund av detta. Idag är de nationella hjältinnor. I dagens Nicaragua ser kampen för ett bättre liv annorlunda ut men den fortsätter likaväl vilket den stora uppslutningen av aktiva ungdomar skvallrar om.

Mötet är tänkt att stärka ungdomarna ytterligare i sitt sociala och politiska arbete. ”Under de här dagarna finns tid för att berätta, lära och utbyta erfarenheter om det arbete som utförs i olika regioner men även för att umgås och ha kul för att lära känna varandra och skapa samhörighet”, säger Briceyda Traña, nationell ledare för Unga Bygger Demokrati.

Sedan december förra året har tonårsgraviditeter varit ett fokusområde för MCN och de har arbetat nationellt med att förebygga dessa. Nicaragua har de högsta födelsetalen bland tonåringar i Latinamerika och siffrorna visar inga tecken på att sjunka samtidigt som sex av tio personer är under 30 år. Enligt FNs befolkningsfond (UNFPA) föddes mer än vart tionde barn i Nicaragua under 2014 av flickor mellan 15 och 19 år och var fjärde flicka i dessa åldrar har någon gång varit gravid. En av anledningarna är att abortlagarna alltid varit hårda i Nicaragua. År 2006 stärktes de ytterligare då även terapeutisk abort blev förbjudet, vilket betyder totalt förbud även om kvinnans liv hotas. En annan anledning är att sexualundervisning inte ingår i läroplanen.

Det viktigaste jobbet som görs ute i samhällena är att nå ut med kunskap till ungdomar och vuxna då informationen i skolor och från staten är bristfällig. Ungdomar anordnar informationsträffar och diskussionscirklar samt delar ut flygblad i sina områden för att sprida kunskap om säkert sex, preventivmedel och om vilka fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska följder en graviditet kan få. Vikten av att ungdomar får kunskap om sina rättigheter och hur de kan planera sina liv betonas extra mycket under mötet.

Mötet i El Cuá vittnar om de stora sociala problem som de unga i Nicaragua kämpar med men också om ett framtidshopp i ungdomarnas engagemang och en tro på att förändring är möjlig, samma hopp som måste ha drivit kvinnorna från El Cuá en gång i tiden.

Våra butiker:

Vi gillar kulturtanter!

hållbar kulturtant

Fredag den 9 oktober tar vi fram ett helt års samlade second hand-skatter från Gudrun Sjödén, Gunilla Pontén, Masaï, Marimekko, Olars Ulla med fler favoriter. Noggrant utvalda plagg för miljömedvetna och solidariska kulturtanter i alla åldrar och av alla kön.

Vi ses i Halmstad, Citybutiken i Malmö och i Linnébutiken i Göteborg, avstamp kl 10:00!

Delta i kulturtantskampanjen på Facebook.