Pressmeddelande: – Wallström, erkänn Västsahara!

Tiba ChagafSveriges riksdag har beslutat att Sverige ska erkänna Västsaharas självständighet. Hittills har regeringen ignorerat det beslutet. Emmaus Björkå lämnar den 13 augusti över 147 vykort från de flyktingläger i den algeriska öknen där hundratusentals västsaharier väntat i snart 40 år på fred och frihet. Budskapet är att Sveriges regering ska fullfölja sitt uppdrag och erkänna Västsahara.

Om Sverige erkänner Västsahara, skulle det ge mig en tro på att det i världen fortfarande finns människor som försvarar rättvisan. Att det fortfarande finns människor som inte styrs av materiella intressen framför de mänskliga rättigheterna, säger Tiba Chagaf, en av invånarna i flyktinglägren.

vykortmargotEmmaus Björkå besökte nyligen de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. De allra flesta flyktingar de mötte kände redan till riksdagsbeslutet om ett svenskt erkännande. De berättade att det har väckt hopp hos ett folk som så desperat behöver det.

Margot Wallström sade nyligen apropå situationen på Krimhalvön att gränser inte får ändras med våld. I år är det 40 år sedan den marockanska regimen med våld invaderade och ockuperade Västsahara.

– Kung Mohammed av Marocko uttalade förra året att han inte har några planer på att släppa Västsahara. Det krävs alltså krafttag från omvärlden för att se till att det västsahariska folkets rätt till självbestämmande respekteras. Vi ser fram emot tydliga ställningstaganden från Sveriges sida där erkännandet av Västsahara är det viktigaste, säger Hans Hahn, ordförande för Emmaus Björkå.

För mer information kontakta föreningschef Kristin Ivarsson,
031-233208 eller 0703-845873

För mer information om Emmaus Björkå, se www.emmausbjorka.se