Nominera till styrelsen 2016 redan nu!

vivemHjälp oss att hitta bra kandidater till vår styrelse och övriga positioner som behöver fyllas! Som medlem kan du nominera, dvs föreslå, dig själv eller andra personer till styrelsen: ordförande, ledamöter och suppleanter, dvs ersättare. Du får också nominera personer till andra förtroendeuppdrag i föreningen: internrevisorer och valberedare.

Du får dessutom nominera dig själv eller andra personer som ledamöter till Riksföreningen Emmaus Sveriges styrelse, delegat till riksföreningens årsmöte samt som ledamot i Forum Syds styrelse.

Du skickar in dina nomineringar till valberedningen genom att skriva till
Monzer El-Sabini: monzer61@hotmail.com
Louise Thorn: louise.thorn@emmausbjorka.se
Olof Gradin: kolleskog@yahoo.se
OBS! Skicka din nominering till alla tre personerna i valberedningen!
Tack på förhand för dina nomineringar!