HBTQ en kamp i Nicaragua

fanonSedan Yilse Zeledón var 17 år har hon arbetet för homosexuellas rättigheter i Nicaragua. Idag är hon engagerad i Emmaus Björkås samarbetsorganisation Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) där hon hoppas på att kunna stärka organisationens arbete med dessa grupper. Yilse är själv lesbisk och har själv upplevt den diskriminering som finns mot homosexuella i Nicaragua och vill jobba för att framtidens ungdomar ska kunna leva öppet med sin sexualitet.

När Yilse Zeledón gick till banken med sin flickvän så blev de nekade banklån till en bostad. Bankpersonalen menade nämligen att deras förhållande inte dög. ”Jag tror inte att det nicaraguanska samhället idag är redo för att bli ett land där homosexuella och transpersoner kan leva helt öppet utan att utsättas för fördomar och diskriminering. Om 30 till 50 år kanske, men inte nu”, säger hon.

Yilse har under sina sex år som aktivist samlat på sig en gedigen kunskap om situationen för homosexuella i Nicaragua genom egna erfarenheter och möten med andra. Hon berättar att situationen för homosexuella varierar mycket beroende på om en är man eller kvinna. Yilse berättar att många homosexuella män lever mer öppet med sin sexualitet och diskrimineras därför på ett annat sätt än de lesbiska kvinnor som ofta lever mer gömt i samhället. Öppet homosexuella har svårare att skaffa ett arbete och tvingas därmed ofta till att arbeta inom den inofficiella arbetsmarknaden, en situation som bidrar till att många homosexuella män tvingas till att sälja sex för att överleva. De som lever öppet med sin sexualitet drabbas oftare av arbetslöshet och social isolation vilket ökar risken för alkohol- och drogproblematik. Yilse vill se en lag i Nicaragua som ger homosexuella samma rättigheter som resten av befolkningen. ”I dagsläge finns ingen lag som förbjuder homosexualitet men heller ingen som erkänner våra rättigheter”, säger hon.

Innan Yilse engagerade sig i MCN arbetade hon i en organisation som enbart arbetade med homosexuellas och transpersoners rättigheter. Det var en framgångsrik organisation som var i färd med att expandera men på grund av problem med regeringen tvingades de att lägga ner då deras huvudsponsor drog sig ur samarbetet. ”Jag sökte mig då till MCN eftersom det är en inflytelserik och stabil organisation med samma visioner som mig”, berättar hon. Yilse trivs bra i organisationen och upplever atmosfären som mycket öppen och hon upplever inte att någon diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. MCN strävar att bli bättre på HBTQ-området och Yilse har uppmuntrats till att arbeta med dessa frågor, just nu håller hon på med att formulera ett projekt inom MCN som ska stärka homosexuella ungdomar i organisationen.

Yilse planerar att flytta till Chile och studera media och kommunikation på masternivå inom de närmsta åren. Där finns redan den lag som hon vill se i Nicaragua som behandlar homosexuellas rättigheter. När jag frågar om hon skulle kunna tänka sig att flytta till Chile för gott svarar hon: ”Kanske, där skulle jag och min partner kunna leva ett lugnt liv och kanske gifta oss en dag.” Men helt enkelt är det inte, som nicaraguansk immigrant skulle hon stöta på andra former av diskriminering och utanförskap än de hon lever med här i Nicaragua.