Vi unga måste börja med oss själva

Antonio-framför-casa-comunal---Cornelia”Idag är MCN mer demokratiskt. Vi ungdomar har avancerat och har idag möjligheter att vara med och påverka.” Så uttrycker sig Antonio Carrión om de positiva effekter som projektet Unga bygger demokrati har bidragit med. Projektet Unga bygger demokrati, som stöttas av Emmaus Björkå, har varit igång sedan 2010 som en del av den nicaraguanska gräsrotsrörelsen Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN). Ungdomsgrupper organiseras runtom i Nicaragua där politik och mänskliga rättigheter kombineras med konst, kultur och sport. Syftet är att öka unga människors makt och inflytande inom MCN och i förlängningen i det nicaraguanska samhället i stort.

Sedan barnsben har Antonio varit medveten om politik. Många av hans familjemedlemmar var en del av den folkrörelse och massmobilisering som skedde innan och under revolutionen i samma veva som MCN grundades 1978. Engagemanget inom Antonios familj finns kvar och idag är sex personer inom hans familj aktiva inom organisationen. Antonio blev aktiv som åttaåring och idag är han en av ungdomsledarna i projektet Unga bygger demokrati.

Antonio berättar om ungdomsarbetet i Managua där ungdomar engageras mycket genom konst, sport och musik. Ungdomarna ska kunna göra saker de tycker är roliga och som intresserar dem. Men för Antonio är det viktigt att arbetet inte enbart handlar om nöje, utan om att få ungdomar att engagera sig i samhällsförändring, att försöka ge ungdomarna kunskap och redskap för att själva kunna förändra. ”Vi är vana vid att få göra saker själva, vi får inget serverat. Därför är det viktigt att få fler ungdomar medvetna om vikten av organisering och att få fler ungdomar att engagera sig i sina lokalsamhällen.”

Som en av ungdomsledarna i projektet har Antonio utvecklats som person. Han berättar att han har förändrat sin attityd och sitt sätt att tänka och agera. Ledarrollen tas på stort allvar och han tänker mycket på vilken förebild han är för ungdomarna han arbetar med. Antonio menar att just det är något av det viktigaste i socialt ungdomsarbete och i synnerhet som ledarfigur, att alltid börja med sig själv, ”Om vi som ungdomar ska kunna förändra samhället måste vi börja med oss själva.”

Det kan vara svårt att organisera ungdomar i dagens Nicaragua förklarar Antonio. Det kan ha att göra med ett generationsskifte där revolutionen och den sociala organisering och mobilisering som skedde då börjar höra till historien för dagens nicaraguanska ungdomar. Att organisera sig blir därför inte en självklarhet på samma sätt som det var för tidigare generationer. Men trots motgångar har projektet Unga bygger demokrati varit framgångsrikt enligt Antonio. Idag är fler ungdomar engagerade i MCN än innan och de har fått ett eget utrymme inom organisationen. Att ungdomarna skulle ha en egen möteslokal som det har i Managua skulle inte varit möjligt innan projektet vilket har öppnat upp för nya möjligheter för ungdomar att organisera sig.

Antonio ser inte MCN som lösningen på alla samhällsproblem. Däremot menar han att MCN och projektet Unga bygger demokrati är en av de mekanismer som kan leda fram till lösningar för ett bättre och jämlikare samhälle. ”Om vi hade haft mer resurser hade vi kunnat göra allt. Vi hade kunnat bygga bostäder, toaletter och ge ungdomar arbete. Men vi gör vad vi kan med de resurser vi har, vi organiserar och mobiliserar människor för att försvara våra rättigheter.”