600 000 kr extra till människor på flykt!

einelhelweI november 2015 valde regeringen att stänga gränserna och göra det så svårt som möjligt för människor som flyr för sina liv att söka asyl. Inte ens barn som flytt från krigets Syrien över Medelhavet ska få en trygg fristad i Sverige.

Vårt svar på regeringens flyktingpolitik
Emmaus Björkås svar är att gränserna borde öppnas istället för stängas, för att respektera alla människors lika rätt till fred och frihet. Vi lever i ett av världens rikaste länder. Att säga att vi inte har råd, eller prata om en systemkollaps är att välja att inte använda de politiska verktyg som finns för att omfördela resurser.
Ett av våra sätt att göra motstånd mot flyktingpolitiken och konkret bidra till en annan utveckling är att ge ett extra stöd till våra partnerorganisationer, som kämpar med och för människor som befinner sig på flykt!
Emmaus Björkå betalade i november och december ut sammanlagt 300 000 kr i extra stöd till asylrättsgrupperna Ingen människa är illegal i Göteborg, Asylgruppen i Malmö och Rosengrenska stiftelsen i Göteborg. Vi betalade också ut 300 000 kr extra till Human Call Associations (HCA) sjukhus. HCA ger sjukvård i det största palestinska flyktinglägret i Libanon och många av de som gynnas av det extra stödet har flytt från Syrien.

Vart går vårt stöd i Sverige?
Stödet till nätverket Ingen människa är illegal (IMÄI) i Göteborg på 100 000 kr och stödet till Asylgruppen i Malmö på 150 000 kr är så kallat kärnstöd, vilket innebär att det används till deras löpande kostnader för att stödja människor som valt att gömma sig efter att ha fått avslag på sin asylansökan eller liknande. Utgifter för politiskt påverkansarbete och administrationskostnader täcks av andra medel i respektive organisation. Emmaus Björkås stöd går därmed oavkortat till papperslösa. Barnfamiljer prioriteras av IMÄI. En stor del av Asylgruppens sökande är ensamkommande ungdomar, som ansöker via sin kontaktperson i Asylgruppen. Specifikt används pengarna till boende, mat, kollektivtrafikkort, omkostnader kring läkarbesök och juridisk hjälp samt aktiviteter och läger för gömda barn. Asylgruppen beviljar också stöd till andra resor samt kläder.
Stödet till Rosengrenska Stiftelsen i Göteborg på 50 000 kr är också så kallat kärnstöd. Stiftelsen är ett nätverk av medicinsk personal och vårdpersonal som ideellt hjälper gömda flyktingar med att få kontakt med vårdgivare i eller utanför sjukvården och ger viss vård själva. Stödet från Emmaus Björkå används till läkemedel, tandproteser, glasögon, mjölkersättning/barnpeng och transporter.

Vart går vårt stöd i det palestinska flyktinglägret Ein el-Hilweh?
Stödet till Human Call Association (HCA) på 300 000 kr går till organisationens sjukhus i det största palestinska flyktinglägret i Libanon, Ein el-Hilweh, där det ger palestinska flyktingar från Syrien och andra i lägret sjukvård av god kvalitet. Stödet från Emmaus Björkå används till normala förlossningar, sjukhusvård samt kirurgiska ingrepp och beräknas räcka för ca 100 patienter, främst kvinnor och barn.

Tack till er alla!
Emmaus Björkå har möjlighet att ge detta extra stöd på sammanlagt 600 000 kronor tack vare alla som jobbar på Emmaus Björkå och tack vare alla kunder och givare som bidragit till de ökade intäkterna från second hand-verksamheten under hösten. Stödet vi betalar ut går till de människor som behöver det som allra mest just nu och det ska också ses som en markering mot den flyktingfientliga politik som förs i Sverige och EU. Även Emmaus Europa arbetar för att förbättra flyktingars rättigheter i EU.

Du gör skillnad!