Iki Gonzalez Magnusson

Iki Gonzales MagnussonIki Gonzalez Magnusson är initiativtagare av den normkritiska kulturföreningen Utopia, klubbarrangör, DJ, koreograf , föreläsare om tillgänglighet samt mottagare av STIL-priset 2015 som delas ut till den som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.
– Jag tycker att har en möjligheten att förändra så ska en ta den. Om jag kan förändra något genom att åka ner och springa, rapportera och berätta vad jag ser så ska jag göra det.