Emmaus Björkås årsmöte 2016!

Datum och tid: 30 april kl 10-17. Obs Valborgsmässoafton.
Plats: Ångpannegatan 6 i Göteborg.
Tillgänglighet: Lokalen är utrustad med hiss.
Praktiskt: Emmaus Björkå ersätter resa med billigaste kollektiva färdmedlet. Vegetarisk lunch finns till er som anmäler att ni vill ha (obs. ta med kontanter).
Motioner: Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst sex veckor före årsmötet, det vill säga senast den 18 mars. Skicka motionen till info@emmausbjorka.se.
En eller flera medlemmar kan skriva en motion till årsmötet med ett förslag om något du/ni anser Emmaus Björkå ska göra eller förändra. Avsluta motionen med Jag/vi föreslår att … eller Jag/vi yrkar på …. Motionen undertecknas av en eller flera medlemmar.

Nomineringar till förtroendeuppdrag: Som medlem kan du nominera, dvs föreslå, dig själv eller andra personer till styrelsen: ordförande, ledamöter och suppleanter, dvs ersättare eller till andra förtroendeuppdrag i föreningen: internrevisorer och valberedare. Du får dessutom nominera ledamöter till Riksföreningen Emmaus Sveriges styrelse, delegat till riksföreningens årsmöte samt som ledamot i Forum Syds styrelse.
Du skickar in dina nomineringar till:
Monzer El-Sabini: monzer61@hotmail.com
Louise Thorn: louise.thorn@emmausbjorka.se
Olof Gradin: kolleskog@yahoo.se
OBS! Skicka din nominering till alla tre personerna i valberedningen!

Möteshandlingar kommer att skickas ut senare.
Mejla info@emmausbjorka.se eller skriv till Emmaus Björkå, Susanne Liljenström, Ångpannegatan 6, 417 05 Göteborg, om du önskar få årsmöteshandlingarna per post.

Om du inte har möjlighet att komma på årsmötet så har du som medlem rätt till ombudsröstning. Ombudsröstning innebär att du kan rösta via en medlem som närvarar på mötet. ”Mall för ombudsröstning” kommer med möteshandlingarna. Högst en ombudsröst per närvarande medlem.

Anmäl att du kommer till info@emmausbjorka.se eller 031-23 32 24 senast måndag 25 april. Kom ihåg att ange om du vill ha lunch.

Varmt välkommen!
Emmaus Björkås styrelse