Försvara asylrätten – angrip orsakerna till flykt

bildrefcamp
Vi har råd att hjälpa människor som tvingats på flykt att komma tillbaks till ett rimligt liv.

Detta uttalande om flyktingars situation, och vad som behöver göras antogs på Emmaus Björkås årsmöte i Göteborg den 30 april.

Stor oro och utsatthet präglar läget i världen. För närvarande har tiotals miljoner människor tvingats lämna sina hem på grund av krig och förtryck. Stora, om än långt ifrån tillräckliga, summor har spenderats på livräddande humanitärt bistånd, vilket är bra och nödvändigt. Men det räcker inte. Som tillhörande Emmausrörelsen är vår inställning att vi också måste angripa orsakerna och inte bara lindra den nöd som råder.

En orsak till att människor tvingas på flykt är den imperialistiska politik vi ser på många håll i världen. Sverige borde vara en kraft för fred och nedrustning och därmed bryta allt stöd till den USA-ledda krigspolitiken, avbryta försöken att ansluta vårt land till Nato och upphöra med vapenexporten. Vi måste också sätta press på ockupationsmakter som Israel och Marocko, vars ockupationer av Palestina och Västsahara tvingat miljoner människor på flykt.

I en situation när människors utsatthet är som allra störst, väljer Sverige och EU att stänga sina gränser och i praktiken nedmontera asylrätten. För Emmaus Björkå och den internationella Emmaus-rörelsen är svaret på den utmaning vi står inför tvärtom att värna asylrätten med målet att öppna gränserna. Det är den enda rimliga åtgärden för att respektera alla människors lika rätt till fred och frihet. Vi lever i ett av världens rikaste länder. Att säga att vi inte har råd, eller prata om en systemkollaps är att välja att inte använda de politiska verktyg som finns för att omfördela resurser.

Det går att ha en rättvis finansiering av flyktingmottagandet. De ökade utgifter som flyktingmottagandet initialt innebär får inte leda till nedskärningar i välfärden utan istället finansieras med höjda skatter för människor med höga inkomster. Kommuner med goda resurser måste ta ett större ansvar. Att som idag ta pengar från det svenska biståndet till fattiga länder är oacceptabelt.

Den senaste tiden har vi sett försök att använda flyktingkrisen för att angripa välfärden, dumpa löner, och försämra arbetsförhållanden. Detta måste bekämpas! För att göra mottagandet så bra som möjligt krävs det att staten tar helhetsansvaret och de privata aktörer som utnyttjar flyktingarna för sin egen vinning måste bort. För att sätta press på övriga EU att ta sitt ansvar för flyktingmottagandet bör Sverige omgående ställa in betalningarna av medlemsavgiften.

Emmaus Björkå fortsätter att vara en motvikt till den förda politiken och vi jobbar också konkret varje dag för att bidra till en annan utveckling. Det gör vi bland annat genom vårt stöd till asylrättsrörelsen i Sverige och till palestinska och västsahariska organisationer.

Vi uppmanar Sveriges regering att:
–  Angripa de verkliga orsakerna till flyktingströmmarna
– Värna asylrätten
– Motverka lönedumpning i allmänhet och utnyttjande av flyktingar för att sänka lönerna i synnerhet.

Emmaus Björkå