Rapport från Emmaus Internationals Världsmöte i Jesolo, Italien

WADet var med mycket nya kontakter, tankar och lärdomar i bagaget som Emmaus Björkås delegation reste hem från Emmaus Internationals tolfte världsmöte i Jesolo, Italien.

Hans Hahn, ordförande, Viktoria Olausson, vice ordförande och Kristin Ivarsson, föreningschef deltog i mötet som samlade 450 deltagare från 18 olika länder 18-23 april. På världsmötena, som hålls var fjärde år, väljs ny styrelse och rörelsens stadgar, visioner och inriktning diskuteras och beslutas om. Men inte minst ger världsmötena en möjlighet att träffa andra Emmaus-grupper från hela världen för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och nätverka.

Under mötet varvades diskussioner i plenum med workshops och diskussioner i mindre grupper. Vi ordnade ett Västsahara-seminarium i samarbete med Emmaus Stockholm och en utställning om den lyckade Solidaritetskampanjen 2013-14 med tack till de grupper som bidragit till den.

En av de frågor som diskuterades under mötet var rörelsens värderingar och principer. Arbetet med att ta fram dessa har pågått sedan 2014 och alla grupper har ombetts hålla workshops kring temat och skicka sina förslag till Emmaus International. Bidragen från alla grupper har sammanställts i ett dokument som godkändes i sin helhet av världsmötet.

Vidare föreslogs att vi ska gå ifrån de tematiska områden rörelsen tidigare arbetat med (vatten, hälsa, etisk finansiering, utbildning, migration och trafficking) till förmån för att gemensamt anta rörelsens angreppssätt. Detta dokument var mer politiskt då de flesta punkter berörde orsakerna till fattigdom och förtryck, bland annat omfördelning av tillgångar, arbeta för en solidarisk ekonomi och att verka för jämställdhet. Emmaus Björkå röstade för dokumentet som godkändes i sin helhet av världsmötet!

Förslaget om att Emmaus International ska söka status i Frankrike som en så kallad allmännyttig organisation (public utility organisation) föll emellertid.

Från rapporter från tidigare världsmöten hade vi fått veta att det fanns stora utmaningar när det gäller jämställdhet inom rörelsen. Till vår glädje kunde vi konstatera att stora framsteg skett, både gällande representation på scen och formuleringar i dokument, troligen delvis tack vare den skandinaviska gruppens arbete på förra världsmötet. Mycket återstår att göra och vi lyfte under mötet både framsteg och utmaningar som till exempel att få med ett HBTQ-perspektiv.

Förutom alla formella möten pratade vi med andra grupper och deltagare om vårt arbete och eventuellt djupare samarbete, inte minst vår nordiska grupp och de som liksom vi tycker att migration och asylrätt är bland de viktigaste frågorna.

Ett av många intryck var att även om Frankrike fortfarande dominerar i kraft av att ha så många grupper och det internationella sekretariatet så var Västafrika tongivande på mötet. Ett av de kraftfullaste anförandena kom från gästen Joséphine Ouédraogo från Burkina Faso, och till ny ordförande valdes Patrick Atohoun från Benin.