Framtidshopp i Nicaragua

el-cua2”Att ha möjligheten att planera och känna makt över sitt eget liv är essentiellt för ungdomars fortsatta möjligheter i livet, för att kunna studera och hitta ett arbete”, menar Briceyda Traña på  Nicaraguas Folkrörelse (på spanska Movimiento Comunal Nicaragüense, MCN). Varje år träffas ungdomar från MCN genom projektet Unga Bygger Demokrati för att diskutera framtida strategier och visioner. I år låg fokus på arbetet för att minska antalet tonårsgraviditeter i landet. Över 100 ungdomar anslöt i byn El Cuá.
För endast 40 år sedan ansattes den lilla bergsbyn El Cuá i norra Nicaragua hårt av Somosa-diktaturens nationella styrkor. Några kvinnor som gömde och skyddade revolutionärer utsattes för våldtäkt, tortyr och avrättningar på grund av detta. Idag är de nationella hjältinnor. I dagens Nicaragua ser kampen för ett bättre liv annorlunda ut men den fortsätter likaväl vilket den stora uppslutningen av aktiva ungdomar skvallrar om.

Mötet är tänkt att stärka ungdomarna ytterligare i sitt sociala och politiska arbete. ”Under de här dagarna finns tid för att berätta, lära och utbyta erfarenheter om det arbete som utförs i olika regioner men även för att umgås och ha kul för att lära känna varandra och skapa samhörighet”, säger Briceyda Traña, nationell ledare för Unga Bygger Demokrati.

Sedan december förra året har tonårsgraviditeter varit ett fokusområde för MCN och de har arbetat nationellt med att förebygga dessa. Nicaragua har de högsta födelsetalen bland tonåringar i Latinamerika och siffrorna visar inga tecken på att sjunka samtidigt som sex av tio är under 30 år. Enligt FNs befolkningsfond (UNFPA) föddes mer än vart tionde barn i Nicaragua under 2014 av flickor mellan 15 och 19 år och var fjärde flicka i dessa åldrar har någon gång varit gravid. En av anledningarna är att abortlagarna alltid varit hårda i Nicaragua. År 2006 stärktes de ytterligare då även terapeutisk abort blev förbjudet, vilket betyder totalt förbud även om kvinnans liv hotas. En annan anledning är att sexualundervisning inte ingår i läroplanen.

Det viktigaste jobbet som görs ute i samhällena är att nå ut med kunskap till ungdomar och vuxna då informationen i skolor och från staten är bristfällig. Ungdomar anordnar informationsträffar och diskussionscirklar samt delar ut flygblad i sina områden för att sprida kunskap om säkert sex, preventivmedel och om vilka fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska följder en graviditet kan få. Vikten av att ungdomar får kunskap om sina rättigheter och hur de kan planera sina liv betonas extra mycket under mötet.

Mötet i El Cuá vittnar om de stora sociala problem som de unga i Nicaragua kämpar med men också om ett framtidshopp i ungdomarnas engagemang och en tro på att förändring är möjlig, samma hopp som måste ha drivit kvinnorna från El Cuá en gång i tiden.

Elin Frändberg