Intervju med kursdeltagare på Västbanken

malakaIntervju med Malaka Masaraa, kursdeltagare på PHCM´s kurs: Dispute resolution (tvistlösning), 7 studietillfällen. Kursen är en del av projektet: Stärka kvinnors roll och skapa ökats delaktighet 2 – på Västbanken.

Mitt namn är Malaka Masaraa. Jag är 26 år gammal och kommer från flyktinglägret Jenin. Jag har två barn på 5 och 8 år. Min man sitter i fängelse. Jag studerar Psychology and Social Science på ett ”open university”. Jag hörde om denna kurs genom reklam som sattes upp här i flyktinglägret. Jag gillar namnet på kursen och tycker att ämnet är viktigt. Vi har en mängd konflikter här i flyktinglägret. Det är mindre och större konflikter. Vi får lära oss hur man blir stark. Hur man kan ta beslut. Hur man kan ta upp problem eller tvister på ett lämpligt sätt. Vi diskuterar också hur vi kan bidra till en förändrad syn på tjejer och kvinnor.

Kursen är till stor nytta för mig. Jag lär mig om ledarskap och blir bättre på att ta beslut i olika situationer. Det behöver jag bli bra på både privat och inom mina studier och kursen hjälper mig. För mig tar inte detta slut när kursen är slut. Jag kan använda dessa kunskaper i framtiden. Här är livet inte lätt. Min man har nu suttit i fängelse 4 år. Min mans bror dog 2002 under striderna i lägret här där även 7 andra bekanta dog. Slutligen vill jag tacka Emmaus Björkå som gör att det är möjligt för oss att gå denna kurs.