Nynazister från Nya Tider i aktion mot flyktingar inne på bokmässan

nazist-vid-bokbord-160924Pressmeddelande 2016-09-24

Efter en frågestund som solidaritetsorganisationen Emmaus Björkå anordnade på bokmässan i Göteborg under lördagen, visade nynazister från Nya Tider exempel på aggression genom att kasta fram sitt eget material över en annan utställares bokbord.

Det var efter att Alexandra Pascalidou intervjuat författare och redaktion bakom boken Flyktingfängelser, en antologi om Migrationsverkets flyktingförvar, som personer med uppenbar anknytning till Nya Tider agerade bara en meter från scenen.

– Det har redan stormat en del runt bokmässan angående det här med nazisterna. Vi gjorde tidigt bedömningen att vi inte har råd att avstå från medverkan, säger Johanna Azar, föreningschef på Emmaus Björkå. Istället är vi en av dem som tagit tydligast avstånd från högerextremism i vår monter. Dessutom anordnar vi bland annat det här seminariet om hur flyktingar behandlas i Sverige. Det räckte tydligen för att de skulle ha oss och boken som måltavla här inne på bokmässan.

På ett bokbord där böckerna låg till försäljning, kom alltså nynazister fram och täckte bordet med sin egen propaganda. Samtidigt kom rapporter om att ett trettiotal nynazister från Nordiska Motståndsrörelsen manifesterade utanför mässan. Kopplingen mellan Nya Tider och Nordiska Motståndsrörelsen är sedan tidigare känd och dokumenterad. (se t ex http://expo.se/2016/det-har-ar-nya-tider_7147.html)

– Detta är vad som sker när man släpper in nazister i yttrandefrihetens namn. Det är anmärkningsvärt hur nazister kan tillåtas bete sig såhär, säger Hans Hahn, ordförande i Emmaus Björkå. Vi vet ju att de gör detta för att försöka tysta oss. I längden finns faktiskt risken att de lyckas, och det vet de. Det borde alla veta, och ta på största allvar.

– Vi representerar den del av civilsamhället som värnar om mänskliga rättigheter och utsatta grupper. Så här ser det ut när vi blir utträngda från det offentliga rummet, säger Pelle Hällje som ansvarar för Emmaus Björkås medverkan på bokmässan. Det går inte över en natt, utan handlar om en förskjutning av normer men som just nu går väldigt fort. Att Bokmässan valde att släppa in nazisterna får uppenbarligen konsekvensen att de flyttat fram positionerna och börjat utöva den här typen av påtryckningar mot oss som arbetar för mänskliga rättigheter.

Presskontakt
Pelle Hällje, kommunikationsansvarig Emmaus Björkå
0763-915512, pelle.hallje@emmausbjorka.se

Hans Hahn, ordförande Emmaus Björkå
0700-003157, hans.hahn@emmausbjorka.se

Om Emmaus Björkå
Emmaus Björkå är en solidaritetsorganisation som arbetar med internationell solidaritet, hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. Genom vår second hand-verksamhet möjliggör vi återanvändning av insamlande gåvor och bidrar på så sätt till att hushålla med jordens resurser. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar.