Palestina: 3 röster, 3 kvällar

Foto: EAPPI/Per Anders Skytt
Foto: EAPPI/Sven Svensson*

Under tre kvällar i höst kommer vi att kunna lyssna till tre olika berättelser från Palestina samt träffas och umgås tillsammans med andra intresserade. Det är gratis, och alla är välkomna!

Plats: Fjärde långgatan 2, 41305 GÖTEBORG, ingång genom gården.

Sven Svensson* om Hebron
Onsdag 9 november kl 18.30-20.30
Först ut är Sven Svensson, nyss hemkommen efter tre månader som observatör i Hebron för Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Han kommer att berätta om upplevelserna i fält, och ge alla som är intresserade en chans till inblick i ockupationens konsekvenser på marken. Föreläsningen berör bland annat bosättarrörelsens inverkan på samhället ur folkrättsligt perspektiv, den israeliska militärens officiella separationspolicy samt internationellt observatörsarbete i praktiken. Facebook-event finns här. *Sven Svensson är en fingerat namn

gazaKhulud Shabaan om Gaza
Onsdag 23 november kl 18.30-20.30
Khulud kom till Sverige från Gaza 2013 som politisk flykting. Hennes barn kom hit 2014, efter det senaste Gaza-kriget som rasade sommaren samma år. Khulud Shabaan är journalist och filmare. Genom berättande och film delar hon med sig om vad hon vet om situationen i Gaza nu. Det kommer att handla om blockaden som aldrig tar slut, kvinnors situation under ockupation samt en del om den allmänna situationen för Palestina och palestinska flyktingar. Facebook-event finns här.

Aziza Arman om kvinnoorganisering på Västbanken
Onsdag 7 december kl 18.30-20.30
Aziza Arman är ordförande i Emmaus Björkås samarbetsorganisation PHCM (Peace Home for Children and Motherhood) på Västbanken. Hon startade denna kvinnoorganisation 2006 med två syften. Dels som ett motstånd mot ockupationen och allt det innebär i människors liv och vardag, dels som stöd till kvinnor som inte bara förtrycks genom de begränsningar som ockupationen skapar utan också genom begränsningar som finns inom det traditionella synsätt på kvinnor som finns på landsbygden i Palestina. Aziza kommer berätta om sina erfarenheter samt om de pågående projekt som PHCM driver med Emmaus Björkås stöd. Facebook-event finns här.

phcm