Feministisk rabatt 8 mars

LEVE FEMINISMEN!

Som en symbolisk motreaktion mot det orättvisa lönegapet mellan könen får alla som identifierar sig som icke-män en rabatt motsvarande skillnaden i alla Emmaus Björkås butiker på internationella kvinnodagen den 8 mars. I den färskaste statistiken som finns tillgänglig om löneskillnader och kön, Medlingsinstitutets ”Rapporten om löneskillnader” gällande 2015, tjänar män fortfarande ca 13 procent mer än kvinnor. Rapporten utgår från en binär könsuppdelning, och Emmaus Björkå väljer därför att ge rabatten till alla som inte är män.

Förutom rabatt den 8 mars är vår traditionsenliga skyltning här igen. I år peppar vi med ett axplock kämpar och aktivister genom tiderna, människor som gör och har gjort avtryck i den feministiska kampen. Kom ihåg att vi är många, att vi finns överallt och att framtiden är vår. Och så lite paljetter på det. Let’s disco!