Unik konferens i Sverige

088Idag avslutar vi en unik fyradagarskonferens där representanter från inte mindre än sex västsahariska och palestinska organisationer bjudits in att träffa varandra här i Sverige. Konferensen kan ses som ett startskott för en ny typ av samarbete, där Emmaus Björkås stöd till västsahariska och palestinska partnerorganisationer samordnas och blir mer helhetsinriktat.

Målet med konferensen var att deltagarna tillsammans ska börja formulera ett program för att stärka civilsamhället på Västbanken i Palestina och det ockuperade Västsahara, samt i palestinska flyktingläger i Libanon och västsahariska flyktingläger i Algeriet. Ett viktigt fokus ligger på unga och att stärka den nya generationen ledare inom civilsamhället.

Trots att palestinier och västsaharier länge har konfronteras med liknande problem – ockupation, långvarigt flyktingskap, brist på självbestämmande, repression, begränsad rörelsefrihet etc – är denna typ av gemensamma forum mycket ovanliga.

– Så vitt vi känner till finns inga liknande initiativ idag, globalt alltså, och det gör den här konferensen unik och viktig, säger Maria Padrón Hernández, biståndshandläggare på Emmaus Björkå. Vi hoppas att den kommer att leda till en varaktig gemensam plattform där palestinier och västsaharier kan lära av och stärka varandra.

Deltagande organisationer, förutom Emmaus Björkå:

Sahrawi Youth Union (UJSARIO)
UJSARIO är den västsahariska exilstatsapparatens ungdomsorganisation och har sin verksamhet i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet.

Equipe Media
Equipe Media är en grupp västsahariska journalister och aktivister som dokumenterar övergrepp mot mänskliga rättigheter inne i det ockuperade territoriet. Den marockanska regimen slår ner mycket aggressivt mot både inhemska och utländska journalister som försöker rapportera från territoriet, och därför är Equipe Medias bilder och filmer ofta de enda tillgängliga källorna till hur situationen i det ockuperade Västsahara egentligen är.

Saharawi Voice
Saharawi Voice är en mediagrupp som arbetar med att dokumentera och synliggöra människorna och livsvillkoren i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet, där människor levt helt beroende av omvärldens bistånd sedan 1975.

Human Call Association (HCA)
HCA driver ett sjukhus i flyktinglägret Ein el-Helwe, som har 100 000 invånare, och fungerar också som en paraplyorganisation för en rad mindre palestinska civilsamhällesorganisationer i libanesiska flyktingläger.

Nuwat Social Solidarity
Nuwat finns, precis som HCA ovan, i flyktinglägret Ein el-Helwe i Libanon. De organiserar aktivitet för barn och unga i åldern mellan sex och fjorton, som syftar till att stärka barn och ungas identitet och livslust samt ge kunskap om hälsa och sociala frågor. Nuwat ger också viss nödhjälp till nytillkomna syriska flyktingar i lägret.

Union of Palestinian Women Committees (UPWC)
UPWC arbetar i hela Palestina med bland annat sociala projekt, kvinnogrupper, stöd till politiska fångars familjer och offer för politiskt våld.