50 år sedan byn Emmaus i Palestina demolerades av Israel

Det har gått 50 år sedan byn Emmaus i Palestina, eller Imwas som byn heter på arabiska, förstördes av den israelska armén. I samband med att staten Israel bildades 1948 fördrevs mer än 750 000 människor från hela Palestina från sina hem. Även byn Emmaus genomgick en etnisk rensning.

Några av byns invånare lyckades stanna kvar, men byn hamnade under jordanskt styre tillsammans med resten av Västbanken fram till 1967. Under sexdagarskriget i juni samma år fördrevs samtliga invånare i byn från sina hem av israelska armén och de som vägrade likviderades. Emmaus totalförstördes och jämnades med marken av bulldozers. På toppen av ruinerna anlades ett naturområde som kom att kallas Canada Park.

Byn Emmaus har funnits sedan århundradet före vår tideräkning och låg på en av huvudvägarna till Jerusalem. Den var känd för sina källor och vattenförsörjning för resande och nämns i många historiska skrifter och i bibeln.

Invånarna i Emmaus fick aldrig återvända till sina hem och till sin mark, på samma sätt som hundratusentals palestinier aldrig fått återvända. Generationer av palestinier lever i diasporan runt om i världen, många fortfarande i flyktingläger.

Emmaus Björkå är en del av den internationella Emmausrörelsen. Rörelsen startades av den franska prästen Abbé Pierre som hade besökt Palestina och sett hur Emmaus demolerades. Rörelsen tog namnet för att vi aldrig ska glömma vad som hände i byn Emmaus i Palestina. Idag består Emmausrörelsen av 350 grupper i 37 länder där alla arbetar för att göra solidaritet till handling.

Idag ger Emmaus Björkå stöd till lokala organisationer på Västbanken, i Gaza och i de palestinska flyktinglägren i Libanon. Organisationerna arbetar på olika sätt för att stödja människor i deras kamp mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas av mänskliga rättigheter, demokrati, hållbar utveckling och människans lika värde.

Vi kräver att Sveriges regering, inte bara i ord utan också i handling, verkar för ett slut på ockupationen och för en rättvis fred. Vi uppmanar också politiska partier, organisationer och medmänniskor att sluta upp i solidaritetsrörelsen för ett fritt Palestina.

 

Bild på byn från 1958. (Foto: Pierre Medebielle via Palestineremembered.com)
Bild på byn från 1958.
(Foto: Pierre Medebielle via Palestineremembered.com)

 

Bild tagen 1968, efter förstörelsen. (Foto: Pierre Medebielle via Palestineremembered.com)
Bild tagen 1968, strax efter förstörelsen.
(Foto: Pierre Medebielle via Palestineremembered.com)

 

1988, drygt tjugo år efter förstörelsen. (Foto: Pierre Medebielle via Palestineremembered.com)
1988, drygt tjugo år efter förstörelsen.
(Foto: Pierre Medebielle via Palestineremembered.com)