Stöduttalande till Hamnarbetarförbundet i konflikten med APM Terminals i Göteborgs hamn

20150212_101043Sedan våren 2016 är Hamnarbetarförbundets lokalavdelning i Göteborg, Hamn4an, i konflikt med företaget APM Terminals som leder arbetet i Göteborgs containerhamn. Hamn4an organiserar 85 procent av arbetarna på plats, samtidigt som arbetsgivaren vägrar förhandla med dem. APM Terminals är en del av Maersk-koncernen, en av den globala transport- och logistikbranschens absoluta giganter, och har i flera år fört en oacceptabel personalpolitik i hamnen med systematiska försämringar av arbetsmiljö och -villkor för hamnarbetarna. Företaget har också aktivt motverkat facklig organisering inom Hamnarbetarförbundet, samt använt sin egenskap av maktfaktor i samhället till att bilda politisk opinion mot exempelvis strejkrätten.

Emmaus Björkå är en solidaritetsorganisation som arbetar med mänskliga rättigheter både i det globala Syd och i Sverige och vars verksamhet vilar på socialistisk grund. Vi uttalar härmed vårt stöd för hamnarbetarnas rätt att själva välja hur de vill organisera sig fackligt och förhandla om sina rättigheter på arbetsplatserna. Vi anser att alla människor ska ha rätt till inflytande över sina arbetsvillkor. Vi anser också att det är ett problem att multinationella bolag med helt andra intressen än att gynna vare sig det svenska samhället eller miljön, tillåts ta över så viktiga verksamheter som en av kärnfunktionerna i Skandinaviens största hamn utan att det ställs högre krav på deras agerande.

De fackligt organiserade hamnarbetarna är inte i närheten av att ha samma möjligheter till lobbyverksamhet, PR-arbete eller dialog med myndigheter och politiker som deras finansiellt superstarka arbetsgivare. Vi ställer oss kritiska till hur APM Terminals lyckats få etablerade politiker och andra makthavare i Sverige att angripa strejkrätten som svar på arbetarnas i våra ögon rimliga krav. Emmaus Björkå anser att det är oacceptabelt att staten och kapitalet, åtminstone bildligt talat, sitter i samma båt – mitt i Göteborgs hamn!