Frige Khitam Saafin!

Den 2:a juli fängslades Khitam Saafin, ordförande för vår samarbetsorganisation Union of Palestinian Women’s Committees, UPWC, av israeliska säkerhetsstyrkor. Khitam Saafin är en internationellt erkänd feminist och människorättsaktivist och högljudd kritiker av Israels ockupation av Palestina och Israels människorättskränkningar. Den 9:e juli dömdes hon till tre månaders administrativt förvar. Israeliska myndigheter har inte offentliggjort bevisen som de menar pekar på att hon är ett säkerhetshot, ens för hennes försvarsadvokat.

Arresteringen av Khitam Saafin sker mot bakgrund av att de israeliska myndigheterna satt i system att fängsla palestinska aktivister. Detta går att se i det ökade antalet ledamöter från det palestinska lagstiftande rådet, människorättsaktivister och ledare ur civilsamhället som arresteras av de israeliska säkerhetsstyrkorna. Gemensamt för dessa personer är deras kritik av Israels ockupation av Palestina och av Israels människo- och folkrättsförbrytelser.

Vi skriver idag till Utrikesminister Margot Wallström och samtliga ledamöter i Utrikesutskottet för att be om kraftfulla åtgärder för att få Khitam Saafin frisläppt. Vi skickar samtidigt ett protestbrev till Israels ambassad i Sverige.

Hjälp till att öka möjligheten för frigivning genom att skriva under uppropet för Khitam Saafins frisläppande.