Nominera till förtroendeuppdrag

valberedning januari v1 170109
Var med och påverka!
Att nominera kandidater till styrelsen är ett bra sätt att vara med och påverka Emmaus Björkås roll och arbete. Valberedningen vill redan nu informera om hur det går till. Senast den 1 mars behöver vi ha fått in alla nomineringar.

Att sitta med i styrelsen ger både nya bekantskaper och spännande lärdomar, men framförallt är det viktigt för föreningen. Valberedningen försöker alltid se till att det finns en mix av kompetenser, åldrar och bakgrunder i styrelsen. Föreningen är både en internationell biståndsorganisation, en affärsrörelse med stor ekonomisk omsättning, en sysselsättning för hundratals individer och en politisk opinionsbildare i Sverige. Alla dessa roller för oss som samhällsaktör kräver olika kompetenser. Längre ner på sidan kan du läsa mer specifikt om hur styrelsens uppdrag är utformat.

Den som vill kandidera till Emmaus Björkås styrelse måste vara nominerad av en medlem och måste själv vara eller bli medlem innan årsmötet. Nomineringen ska innehålla:
– avsändarens motivering och kontaktuppgifter
– kontaktuppgifter till den som nomineras
– om möjligt, meritförteckning och motivering från den nominerade varför hen vill ställa upp

Alla nominerade kontaktas av valberedningen. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras tillsammans med övriga årsmöteshandlingar i Emmaus Björkås utskick senast två veckor före årsmötet.

Du kan nominera både dig själv och andra i formulären här på sidan, eller mejla till valberedningen (deras kontaktuppgifter finns längre ner på sidan). Eftersom Emmaus Björkå har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll är det ett krav att personer som har förtroendeuppdrag som ordförande, ledamot eller suppleant inte har någon betalningsanmärkning. Den som kandiderar behöver känna till att en kreditupplysning kommer att göras för alla som väljs till något av just dessa uppdrag. Enligt föreningens stadgar är det inte heller tillåtet att ha förtroendeuppdrag i konkurrerande verksamheter och samtidigt ha ett styrelseuppdrag i Emmaus Björkå.

Nominera till styrelse och andra förtroendeuppdrag i Emmaus Björkå
Alla medlemmar är välkomna att nominera till Emmaus Björkås styrelse. Följande poster tillsätts av årsmötet, vars preliminära datum är satt till 21 april 2018:
– Ledamöter (väljs på 2 år) och suppleanter (väljs på 2 år)
– 2 st internrevisorer
– Valberedning

Ditt namn* (du som nominerar)

Epost*

Telefonnummer

Namn på den person som du vill nominera*

Telefon eller epost till den person som du vill nominera*

Telefon eller epost till den person som du vill nominera

Vilken eller vilka roller i styrelsen gäller nomineringen?

Är den du nominerar medveten om att du skickar in detta?*

Motivera kort vad du anser att den som nomineras kan bidra med till Emmaus Björkås styrelse, lämpliga kompetenser, meriter eller andra kvalitéer*

Något annat som du vill säga till valberedningen?

Så här arbetar Emmaus Björkås styrelse
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmötena. Den verkställer och bereder årsmötets beslut och fattar inom fastställda ramar övergripande beslut om Emmaus Björkås verksamhet. Den förvaltar föreningens tillgångar och avger årsredovisning. Den anställer och arbetsleder föreningschefer. Styrelsen har minst nio möten per år och föreningsordföranden leder arbetet.

Styrelsen består av minst sju ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Styrelsen som helhet består av max hälften män och styrelsens ordinarie ledamöter likaså. Styrelseledamöter får väljas högst sex år i följd.

Valberedningen
Sammankallande för Emmaus Björkås valberedning 2017/2018 är Pernilla Stafsén. Valberedningen kan kontaktas enligt nedan:
– Pernilla Stafsén, 076-8029309, pernilla.stafsen@emmausbjorka.se
– Lasse Björkdal, 070-8721349, hammarbo(a)telia.com
– Olof Gradin, 070-5988320, kolleskog(a)yahoo.se