Emmaus Björkå överklagar upphandling

Pressmeddelande 2018-01-11

Emmaus Björkå överklagar upphandling om insamling på återvinningscentraler i Borås

Den ideella biståndsorganisationen Emmaus Björkå har ansökt om överprövning av Borås Energi och Miljö AB och Marks kommuns beslut att avbryta upphandlingen ”Omhändertagande av textilmaterial mm”.

– Återanvändningen har en nödvändig roll för Sveriges chanser att nå sina egna miljö- och klimatmål. Förståelsen för detta hos många kommuner, myndigheter och andra offentliga instanser är ofta alltför låg idag, säger Sandro D’Errico, föreningschef på Emmaus Björkå. Det leder till brister i upphandlingar och hantering av second hand-aktörer och vi ser därför turerna kring upphandlingen i Borås och Marks kommuner som ett viktigt principfall. Sverige ska klara sina miljömål och då måste alla parter ta det här på allvar.

Den i media omrapporterade kritiken mot upphandlingen har handlat om att insamlingsorganisationerna uppmanats till ekonomisk budgivning. Emmaus Björkå har framfört samma kritik redan i anbudsförfarandet, och detta är känt sedan tidigare. Det är paradoxalt och djupt problematiskt att ställa socialt arbete, bistånd och miljöarbete, som alla kostar pengar, mot att betala för möjligheten att samla in material på återvinningscentraler. Att kommunerna har vissa omkostnader på återvinningscentralerna som de behöver en viss ersättning för går att förstå. En budgivning sänder dock helt andra signaler och det vänder sig Emmaus Björkå emot.

Andra kriterier i upphandlingen som tyvärr hamnat i skymundan handlar om att redovisa graden av återanvändning och återvinning av insamlade gåvor. Av de insamlingsorganisationer som redovisat detta har Emmaus Björkå den största procenten av återanvändning och återvinning sammantaget. Och av dessa två faktorer sinsemellan har Emmaus Björkå också störst andel återanvändning av alla anbudsgivare.

– Att folk lär sig skilja på återanvändning och återvinning är en extremt viktig detalj, eftersom återanvändning minskar miljöpåverkan oerhört mycket mer än återvinning. Naturvårdsverket och andra myndigheter är jättetydliga med att hela samhället måste satsa ordentligt på återanvändning om Sverige ska klara miljö- och klimatmålen, förklarar Sandro D’Errico.

Trots att Emmaus Björkå alltså instämmer i kritiken mot budgivningsförfarandet, anser vi att detta problem är av moralisk karaktär. Det krävs brister av mer juridisk art för att häva en upphandling som redan är avgjord. Även om tilldelningsbeslutet kommit till på ett sätt som lämnar rum för kritik, gick alltså insamlingen till den organisation som bäst visat att den kan omsätta det som samlas in på återvinningscentralerna till positiva både miljömässiga och sociala effekter.

– Svenska kommuner måste uppdatera sina kunskaper om textilinsamling och återbruk. Idag håller upphandlingarna väldigt varierande kvalitet och det är miljön och utsatta grupper av personer som får betala för det. Ju mer kunskap som sprids kring hur miljömässiga och sociala effekter faktiskt fungerar, desto större är chansen att vi slipper den här typen av strul i upphandlingar i framtiden. Och viktigast av allt, desto mer ökar chansen att människor som åker till en återvinningscentral för att skänka saker till en insamlingsorganisation kan lita på att det de skänker bidrar till verklig nytta, avslutar Sandro D’Errico.

Pressbilder
Bifogat finns pressbilder fria för användning i redaktionella media, licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens. Ange ”Foto: Emmaus Björkå” vid användning. Generella pressbilder med samma villkor som ovan, finns på http://emmausbjorka.se/om-oss/pressbilder/.

Kontakt
Pelle Hällje, kommunikationsansvarig
pelle.hallje@emmausbjorka.se, 0763-915512

Sandro D’Errico, föreningschef
sandro.derrico@emmausbjorka.se, 073-369 01 59

Om Emmaus Björkå
Emmaus Björkå är en ideell solidaritetsorganisation som arbetar med internationell solidaritet, socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.Vår second hand-verksamhet ökar återanvändningen i samhället och minskar Sveriges miljöpåverkan. Bara i koldioxid motsvarar vårt avtryck en insparning på över 17 500 bilars årliga utsläpp. Emmaus Björkå deltar också i flera forskningsprojekt för att få fram bättre metoder för återvinning av textil.Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. På hemmaplan samarbetar vi med ett antal och kommuner och erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar. Emmaus Björkå har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Unionen. Vi har även 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.