Replik: Hacka inte på oss som jobbar med lösningarna

Denna debattreplik på Kajsa Ekis Ekmans krönika i Metro 2018-02-27 publicerades i en kortare version i Metro 2018-03-02:
24102017-IMG_1646

Svar till Kajsa Ekis Ekman
Vi håller med Kajsa Ekis Ekman om att ”Afrika” inte behöver Europas skräp! Vi som jobbar med insamling av textil vet hur koloniala attityder färgar både svenska konsumenters och regeringarnas syn på både avfall och bistånd. Men Ekman väljer en enkel lösning när hon beskyller oss som arbetar för att skapa positiv förändring för att försvara en orättvis världsordning.

Emmaus Björkå är en av de second hand-organisationer som mest aktivt driver på för att få myndigheterna att förstå att återanvändningen i Sverige måste öka, och att den generella kunskapsnivån kring återanvändning måste höjas. Senast i december debatterade vi precis detta i Ekmans hemmatidning ETC.

Den viktigaste export som vi har till den afrikanska kontinenten, och haft de senaste åren, går till de västsahariska flyktinglägren i den algeriska öknen. Lägren har stått där i 43 år och är helt beroende av internationellt bistånd. Vi skickar som regel 20-30 000 par skor om året, och det sker alltså som bistånd och inte försäljning. Såvitt vi vet är det den enda storskaliga källan till skor som västsaharierna i Algeriet har tillgång till. Vi skickar också tusentals paket med babykläder, filtar och liknande som delas ut till blivande mödrar i lägren. Detta har vi även gjort tidigare i Angola, för att uppmuntra kvinnor att söka mödravård under graviditeten.

Parallellt arbetar vi naturligtvis för att Marockos ockupation av Västsahara ska upphöra så att västsaharierna kan återvända till sitt hemland och slippa vara beroende av bistånd.

Att sälja kläder på export finns det ingen större ekonomi i för oss, och vi arbetar därför hela tiden med att ta fram nya metoder för att kunna sortera mer och bättre för att kläderna ska kunna stanna i Sverige. Under 2018 kommer det sista av vår kommersiella export till Afrika, i vårt fall Ghana, därför att upphöra. 2017 var volymen ca 500 ton, det vill säga 0,7 procent av det Ekman uppger totalt. Ändamålet med all vår försäljning är att generera ett ekonomiskt överskott som kan användas i vårt solidaritetsarbete i Västsahara/Algeriet, Palestina/Libanon och Sverige och därför har ekonomin betydelse, vid sidan av miljönyttan.

Lösningen på den orättvisa världsordning som Ekman talar om är en kraftigt minskad konsumtion av ny importerad textil, inte att hacka på dem som försöker hitta lösningarna på det.

Vi pressar på myndigheter för att de ska främja återbruk och minskad konsumtion. Vi utvecklar ständigt vårt arbete för att hitta nya kategorier kläder som kan återanvändas i Sverige. Vi deltar i forskningsprojekt som förhoppningsvis mynnar ut i att vi någon gång kommer kunna återvinna textilfibrer i industriell skala. Vi undrar vad Kajsa Ekis Ekman önskar se för alternativ om det vi gör inte duger? Att lokala klädbytardagar (som vi i och för sig också är engagerade i) skulle vara lösningen på att omfördela 75 000 ton kasserade kläder känns inte som ett seriöst förslag.

Sverige som helhet behöver ta ansvar för sitt eget skräp och för det krävs det politiska lösningar för minskad nyproduktion och ökad återanvändning!

Kristin Ivarsson & Sandro D’Errico
Föreningschefer Emmaus Björkå

 

Om Emmaus Björkå
Emmaus Björkå är en ideell solidaritetsorganisation som arbetar med internationell solidaritet, socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.
Vår second hand-verksamhet ökar återanvändningen i samhället och minskar Sveriges negativa miljöpåverkan. Bara i koldioxid motsvarar vårt avtryck en insparning på över 17 500 bilars årliga utsläpp. Emmaus Björkå deltar också i flera forskningsprojekt för att få fram bättre metoder för återvinning av textil.
Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. På hemmaplan samarbetar vi med ett antal och kommuner och erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar.
Emmaus Björkå har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Unionen. Vi har även 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.