Ökat återbruk på Bulycke ÅVC

Pressmeddelande 2018-04-10

Som en del i att öka återanvändningen i samhället är det nybyggda Återbruksrummet på Bulycke Återvinningscentral i Göteborg nu igång. Sedan två veckor arbetar Emmaus Björkå tillsammans med andra idéburna organisationer för att tillvarata återbrukbara föremål som lämnas på återvinningscentralen.

– Kretslopp och vatten tycker samarbetet med de ideella organisationerna fungerar väldigt bra och hoppas att fler kommer lämna saker till återanvändning då möjligheterna ökat i och med det nya rummet, säger Fredrik Wilkensson, utredare på Utvecklings- och projektavdelningen inom Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Från och med påskhelgen och framåt har besökare på Bulycke ÅVC kunnat lämna sitt överskott av prylar, husgeråd, hem-el och armatur i Återbruksrummet.

– Inledningen ser väldigt lovande ut, och det är ingen tvekan om att den här typen av samarbeten tjänar flera goda syften på samma gång, säger Magnus Nilsson, insamlings- och hållbarhetsansvarig på Emmaus Björkå.

Att förlänga livslängden på olika föremål och på så sätt minska nykonsumtionen är väsentligt för Sveriges miljömål. Eftersom de insamlade föremålen går till försäljning i Emmaus Björkås second hand-butiker skapas också ett ekonomiskt överskott som används till att stärka utsatta grupper genom bistånd och solidaritetsarbete.

– Vi är glada att Göteborgs Stad satsar på återbruksrum på stadens återvinningscentraler. Det finns fortfarande enorma mängder föremål som slängs i onödan varje år, resurser som kan användas av nya ägare istället för att kastas och orsaka nyproduktion som belastar jordklotet och miljön i många länder. Fler och fler blir tydligt medvetna om vilka konsekvenser som nykonsumtion jämfört med återbruk har, avslutar Magnus Nilsson.

Pressbilder
Generella pressbilder fria för användning i redaktionella media finns på http://emmausbjorka.se/om-oss/pressbilder/. De är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens. Ange ”Foto: Emmaus Björkå” vid användning.

Kontakt
Magnus Nilsson, insamlings- och hållbarhetsansvarig
magnus.nilsson@emmausbjorka.se, 073-369 21 66

Pelle Hällje, kommunikationsansvarig
pelle.hallje@emmausbjorka.se, 0763-91 55 12

Om Emmaus Björkå
Emmaus Björkå är en ideell solidaritetsorganisation som arbetar med internationell solidaritet, socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.

Vår second hand-verksamhet ökar återanvändningen i samhället och minskar Sveriges miljöpåverkan. Bara i koldioxid motsvarar vårt avtryck en insparning på över 17 500 bilars årliga utsläpp. Emmaus Björkå deltar också i flera forskningsprojekt för att få fram bättre metoder för återvinning av textil.

Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. På hemmaplan samarbetar vi med ett antal och kommuner och erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar.

Emmaus Björkå har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Unionen. Vi har även 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.