Emmaus Björkå lämnar Emmaus-rörelsen

Pressmeddelande 2018-04-25

Emmaus Björkå lämnar Emmaus-rörelsen

Second hand- och biståndsorganisationen Emmaus Björkå är en av de största aktörerna inom ideell second hand i Sverige. I lördags den 21 april gick föreningens årsmöte på styrelsens linje att man nu ska lämna Emmaus-rörelsen, både internationellt och i Sverige.

Det är den i särklass största Emmaus-föreningen i Sverige, och en av de största av de ca 400 Emmaus-grupperna i världen, som nu bestämt sig för att stå på egna ben. Föreningen har också bestämt att den ska byta namn, men det har ännu inte fattats några beslut om vilket det nya namnet blir.

– Vi hade hoppats kunna hitta ett namn som beskriver hela vår komplexa verksamhet, men nådde inte hela vägen. Mötet enades om att ge processen att hitta ett nytt namn lite mer tid, så att det blir ett namn som kan bära oss in i framtiden, säger Mikela Lundahl Hero, styrelseordförande i Emmaus Björkå. Diskussionen om att lämna Emmausrörelsen har pågått i några år, i takt med att vår förening har vuxit och professionaliserats.

Anledningarna till föreningens beslut är flera, men har att göra med hur Emmaus Björkå i förhållande till resten av rörelsen utvecklats under många år.

– Vi har växt ifrån varandra helt enkelt. Idag har vi arbetssätt inom både second hand och bistånd som skiljer sig ganska mycket åt från hur andra Emmaus-grupper arbetar både i Sverige och internationellt, förklarar Kristin Ivarsson, föreningschef på Emmaus Björkå.

I Sverige finns ett tiotal olika Emmaus-föreningar som i sig är helt fristående från varandra. Då många har snarlika namn, ofta med ”Emmaus” som förled, är det idag svårt för allmänheten såsom givare, kunder och inte minst kommuner och offentliga aktörer som man samarbetar med, att hålla isär Emmaus-föreningarna och veta vem som är vem.

– Vi ser fram emot att kunna bli ännu tydligare med vilka vi är och vad vår förenings ändamål handlar om, säger Mikela Lundahl Hero. I en tid då det blir allt viktigare att kunna visa allmänheten att till exempel biståndspengar eller miljöfrågor hanteras på bästa möjliga sätt, behöver vi i vår organisation försäkra oss om att det är vårt arbete och ingen annans som vi bedöms utifrån.

 

Pressbilder
Generella pressbilder fria för användning i redaktionella media finns på http://emmausbjorka.se/om-oss/pressbilder/. De är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens. Ange ”Foto: Emmaus Björkå” vid användning.

Kontakt
Pelle Hällje, kommunikationsansvarig
pelle.Hallje@emmausbjorka.se, 0763-915512

Om Emmaus Björkå
Emmaus Björkå är en ideell förening som arbetar med internationell solidaritet, socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.

Vår second hand-verksamhet ökar återanvändningen i samhället och minskar Sveriges miljöpåverkan. Bara i koldioxid motsvarar vårt avtryck en insparning på över 17 500 bilars årliga utsläpp. Emmaus Björkå deltar också i flera forskningsprojekt för att få fram bättre metoder för återvinning av textil.

Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. På hemmaplan ger vi stöd till asylrättsrörelsen och organisationer som arbetar med papperslösa människor. Emmaus Björkå samarbetar även med ett antal och kommuner och erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar.

Emmaus Björkå har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Unionen. Vi har även 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.