Emmaus Björkå övertar Myrornas insamling inom Avfallshantering Östra Skaraborg

Pressmeddelande 2018-05-14

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, har tecknat avtal med insamlingsorganisationen Emmaus Björkå gällande textilinsamling på förbundets samtliga återvinningscentraler (ÅVC). Det nya avtalet innebär fler insamlingsställen än tidigare, och därmed utökade möjligheter för invånarna inom AÖS område att bidra till textilåtervinningen i samhället.

– Det är glädjande att det nya avtalet nu är på plats och detta kommer gynna både miljö och AÖS kunder, säger Christina Storm, ÅVC-chef på AÖS.

AÖS omfattar nio kommuner: Gullspång, Mariestad, Töreboda, Skövde, Tibro, Hjo, Karlsborg, Skara och Falköping. Totalt ansvarar AÖS för sammanlagt 17 återvinningscentraler som i sin tur servar 172 000 invånare. I och med det nya samarbetet kommer samtliga återvinningscentraler att ha insamling av textil.

– Det här är precis den typ av verksamhet som behöver växa om Sverige ska nå sina miljömål, säger Magnus Nilsson, insamlings- och hållbarhetsansvarig på Emmaus Björkå. Enskilda konsumenter kan inte klara klimat- och miljöutmaningarna, men när kommunala och ideella samhällsnyttiga aktörer hjälps åt kan vi komma långt. För oss är det viktigt att så mycket begagnade kläder som möjligt stannar i Sverige och återanvänds, för det är först då som den totala klimatpåverkan från konsumtionen kan minska på riktigt.

Myrorna, som hittills tagit hand om skänkta textilier i AÖS område, avslutar sin insamlingsverksamhet i regionen. Emmaus Björkå övertar uppdraget på återvinningscentralerna under försommaren. Överlämningen till den nya aktören sker i samarbete mellan alla inblandade.

– Det är viktigt för miljön och för invånarna att ideella insamlingsorganisationer finns på plats överallt och att det är bra att vi kan hjälpas åt med närvaro även utanför storstäderna. Anledningen till att Myrorna upphör med insamlingen i området är att kostnaderna för insamlingen har varit högre än intäkterna, säger Urban Bohlin, insamlingschef på Myrorna.

– AÖS vill tacka Myrorna för ett gott samarbete genom åren och önskar lycka till i fortsättningen. För AÖS är det viktigt att textilinsamlingen är igång hela tiden så att den som åker till en ÅVC för att lämna kläder alltid kan göra detta, avslutar Christina Storm. I och med detta övertagande undviker vi onödiga luckor i verksamheten.

Pressbilder
Generella pressbilder fria för användning i redaktionella media finns på http://emmausbjorka.se/om-oss/pressbilder/. De är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens. Ange ”Foto: Emmaus Björkå” vid användning.

Kontakt
Pelle Hällje, kommunikationsansvarig, Emmaus Björkå
pelle.Hallje@emmausbjorka.se, 0763-915512

Christina Storm, ÅVC-chef, Avfallshantering Östra Skaraborg
christina.storm@avfallskaraborg.se, 0500-497697

Urban Bohlin, insamlingschef, Myrorna
urban.bohlin@myrorna.se, 0736-88 69 40

 

Om Emmaus Björkå
Emmaus Björkå är en ideell förening som arbetar med internationell solidaritet, socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.

Vår second hand-verksamhet ökar återanvändningen i samhället och minskar Sveriges miljöpåverkan. Bara i koldioxid motsvarar vårt avtryck en insparning på över 17 500 bilars årliga utsläpp. Emmaus Björkå deltar också i flera forskningsprojekt för att få fram bättre metoder för återvinning av textil.

Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. På hemmaplan ger vi stöd till asylrättsrörelsen och organisationer som arbetar med papperslösa människor. Emmaus Björkå samarbetar även med ett antal och kommuner och erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar.

Emmaus Björkå har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Unionen. Vi har även 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.