100 000 kronor till #vistårinteut

rosta_mermanskligt_bubbla 1920

Pressmeddelande 2018-07-16

Som en del i second hand-organisationens satsningar på asylrätt och flyktingars rättigheter inför valet i höst, ger Emmaus Björkå nu 100 000 kronor i stöd till folkrörelsen #vistårinteut.

– Vi ser #vistårinteut som en av de krafter i Sverige som på allvar kan påverka utgången av valet i en mänskligare riktning, och de behöver allt stöd de kan få, säger Mikela Lundahl Hero, styrelseordförande på Emmaus Björkå.

I mitten av maj gick Emmaus Björkå ut med att de under året kommer att ge över en miljon kronor till organisationer som arbetar med stöd till papperslösa och gömda flyktingar. Nu byggs siffran alltså på ytterligare, denna gång med fokus på ensamkommande barn och ungas rättigheter. Samtidigt lanserar #vistårinteut sin valkampanj och startar en landsomfattande turné.

– Enormt stort tack till Emmaus Björkö som går in och stöttar och engagerar sig i valkampanjen #röstamermänskligt. Många människor, organisationer, nätverk och företag är på väg in i kampanjen för att tillsammans påverka valet i en mänskligare riktning så vi är mycket hoppfulla, säger Kinna Skoglund, grundare #vistårinteut och samordnare för valkampanjen #röstamermänskligt.

Både Emmaus Björkå och #vistårinteut är partipolitiskt obundna men tar politisk ställning i olika frågor. Tillsammans med andra vill de nu visa på att det finns alternativ till de rasistiska tongångar som får oproportionerligt stor plats i samhällsdebatten, och som också i sin tur påverkar riksdag och regering.

– Kampanjen #röstamermänskligt påbörjades i Almedalen och fortsätter nu med valturné och de 2-3 sista veckorna innan valdagen hoppas vi det kommer finnas ”Valbyråer” runt om i hela landet där människor från alla samhällets hörn kan mötas och samtala om viktiga frågor som mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet, förklarar Kinna Skoglund.

– Alla som tror att solidaritet och medmänsklighet kan besegra rasismen behöver göra vad de kan nu, och vi kan i det här fallet bland annat bidra med pengar. Det finns det säkert fler som kan. Vi kommer vända ut och in på fickorna och göra vad vi kan, för det här valet kommer betyda liv eller död för så många människor, avslutar Mikela Lundahl Hero.

 

Pressbilder
Generella pressbilder fria för användning i redaktionella media finns på http://emmausbjorka.se/om-oss/pressbilder/. De är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens. Ange ”Foto: Emmaus Björkå” vid användning.

Kontakt
Pelle Hällje, kommunikationsansvarig
pelle.hallje@emmausbjorka.se, 0763-915512

Kristin Ivarsson, föreningschef internationellt arbete och opinion
kristin.ivarsson@emmausbjorka.se, 070-3845873

Om Emmaus Björkå
Emmaus Björkå är en ideell förening som arbetar med internationell solidaritet, socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.
Vår second hand-verksamhet ökar återanvändningen i samhället och minskar Sveriges miljöpåverkan. Bara i koldioxid motsvarar vårt avtryck en insparning på över 17 500 bilars årliga utsläpp. Emmaus Björkå deltar också i flera forskningsprojekt för att få fram bättre metoder för återvinning av textil.
Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. På hemmaplan ger vi stöd till asylrättsrörelsen och organisationer som arbetar med papperslösa människor. Emmaus Björkå samarbetar även med ett antal och kommuner och erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar.
Emmaus Björkå har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Unionen. Vi har även 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Om #vistårinteut
Rörelsen #vistårinteut består i sin inre kärna av drygt 10 000 professionella och volontärer som på ett eller annat sätt möter och är engagerade i gruppen asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

rosta_mermanskligt 1920x373