Pride: 100 000 kronor till nyanlända och asylsökande hbtq-personer

skyltning göm en flykting skyltning pride

Pressmeddelande 2018-08-15

Samtidigt som politiker från i stort sett alla partier ler ikapp i Pride-paraden, försvarar de den flyktingpolitik som fortsätter utvisa hbtq-personer till förtryck, våld och död. Utan en human asylpolitik bör svenska politiker ta det lugnt med att skryta om hur hbtq-vänligt Sverige är, säger solidaritets- och second hand-organisationen Emmaus Björkå som meddelar att de skänker 100 000 kronor till Newcomers, RFSL:s nätverk för nyanlända och asylsökande hbtq-personer.

– Att politiker från alla partier viftar med regnbågsflaggor och bedyrar alla människors lika värde en vecka om året är hyckleri säger Mikela Lundahl Hero, styrelseordförande på Emmaus Björkå.

Regeringen och allianspartierna har sedan 2015 alltmer tagit över Sverigedemokraternas asyl- och flyktingpolitik och infört EU:s mest restriktiva asylregler. En del i de lagar som införts är att kategorin ”övriga skyddsbehövande” tas bort helt och uppehållstillstånd av ömmande omständigheter ges ännu mer sällan än idag. Detta slår hårt mot hbtq-personer. Likaså regeln om tillfälliga uppehållstillstånd som bygger på att krig och osäkerhet i ett land kan ta slut och säkerhetsläget förändras. För hbtq-personer försvinner inte skyddsbehovet på samma sätt som för många andra.

– Den förda politiken tvingar in människor i garderoben. Menar man allvar med alla människors lika värde och att man står upp för hbtq-personers rättigheter, behöver de tillfälliga asyllagarna rivas upp, säger Mikela Lundahl Hero.

– Ett annat problem med de tillfälliga uppehållstillstånden är att hbtq-personer som flyr från sina hemländer på grund av förföljelse och förtryck aldrig kan förvänta sig att situationen ändras inom ett par år. Förtryckande normer förändras långsamt och det finns inga säkra länder att skicka tillbaka personer till, säger Deidre Palacios, vice förbundsordförande i RFSL och talesperson i flyktingfrågor.

I mitten av maj gick Emmaus Björkå ut med att de under året kommer att ge över en miljon kronor till organisationer som arbetar med stöd till papperslösa och gömda flyktingar. I juli annonserade organisationen att folkrörelsen #vistårinteut får 100 000 kr till sitt arbete för ensamkommande barn och ungas rättigheter. Nu trappar Emmaus Björkå ytterligare upp sitt arbete för asylrätt, denna gång i samband med Europride.

– Newcomers gör ett fantastiskt arbete varje dag för att förbättra livet för de som tvingats fly från förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det är sådana initiativ som behövs som motvikt mot den förda politiken, säger Mikela Lundahl Hero.

 

Pressbilder
Generella pressbilder fria för användning i redaktionella media finns på http://emmausbjorka.se/om-oss/pressbilder/. De är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens. Ange ”Foto: Emmaus Björkå” vid användning.

Kontakt
Pelle Hällje, kommunikationsansvarig
pelle.hallje@emmausbjorka.se, 0763-915512

Kristin Ivarsson, föreningschef internationellt arbete och opinion
kristin.ivarsson@emmausbjorka.se, 070-3845873

Om Emmaus Björkå
Emmaus Björkå är en ideell förening som arbetar med internationell solidaritet, socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.
Vår second hand-verksamhet ökar återanvändningen i samhället och minskar Sveriges miljöpåverkan. Bara i koldioxid motsvarar vårt avtryck en insparning på över 17 500 bilars årliga utsläpp. Emmaus Björkå deltar också i flera forskningsprojekt för att få fram bättre metoder för återvinning av textil.
Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. På hemmaplan ger vi stöd till asylrättsrörelsen och organisationer som arbetar med papperslösa människor. Emmaus Björkå samarbetar även med ett antal och kommuner och erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar.
Emmaus Björkå har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Unionen. Vi har även 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Om Newcomers
RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige.