Exjobb: Attityder i samhället – hållbarhets- och rättighetsfrågor

Du som inom ramen för dina studier vill undersöka attityder i samhället kopplat till något av våra verksamhetsområden är varmt välkommen att höra av dig. Vi är alltid intresserade av att veta mer om våra olika målgrupper, som är alltifrån kunder/givare till offentliga beslutsfattare, och deras attityder i olika frågor. I gengäld har vi också mycket kunskap om våra olika verksamhetsområden, och kan fungera som bollplank för dig som ska skriva exjobb och behöver hitta relevanta och aktuella frågeställningar eller problemformuleringar.

I första hand har vi två stora områden som vi aktivt söker samarbeten kring, som kan vara olika relevant beroende på vilket program eller vilken kurs du som student utgår från.

Second hand, berör t ex

Miljö
Hållbarhet
Cirkulär ekonomi
Konsumtion

Solidaritet och rättighetsarbete, berör t ex

Folkrörelser
Aktivism
Globala rättvisefrågor
Mänskliga rättigheter
Opinionsbildning

Om du som student har andra idéer är naturligtvis välkommen att höra av dig också. Alla förfrågningar skickas till info@emmausbjorka.se, varefter vi gör en bedömning av vem hos oss som är bäst lämpad att ge dig ett svar.