Ökat återbruk och sysselsättning i Laholm

DV Laholm1

Pressmeddelande 2018-12-10

En fördubbling av antalet insamlingsplatser för textil som lämnas in till återanvändning gör att Daglig Verksamhet i Laholm nu kan göra ännu större nytta. Med stöd av den ideella insamlingsorganisationen Emmaus Björkå driver deltagarna en egen second hand-verksamhet som både gör miljönytta och bidrar ekonomiskt till ett programarbete i olika länder.

I och med den ökade insamlingen, blir Laholms kommun som helhet ännu bättre i sitt miljöarbete. Samtidigt skapar det ännu bättre och stabila förutsättningar för en uppskattad och viktig sysselsättningsform.

– För oss i Daglig verksamhet är samarbetet med Emmaus Björkå jättebra. Det ger oss en bra verksamhet som engagerar flera av våra deltagare och verksamheter. Att vara med och göra skillnad för miljö och internationell verksamhet är viktigt för oss, och passar bra då vi verkar i en miljökommun. Med fler containrar får vi mer att hämta och sortera samt mer i vår stora, fräscha butik, säger Björn Hagström, enhetschef för Daglig Verksamhet i Laholms kommun.

Varorna som samlas in säljs i second hand-butiken på Bokbindaregatan 4, och mer insamlade varor ger naturligtvis ännu bättre second hand-shopping för Laholms invånare. Det som inte säljs på plats skickas senare vidare till Emmaus Björkås sorteringsanläggning i Göteborg, allt för att maximera graden av just återanvändning.

– Nyproduktion av textilier genererar enorma miljöbelastningar runt om i världen. Kan vi återanvända eller återvinna så mycket som möjligt så sparar vi både på klimatet, färskvatten och undviker föroreningar vid själva tillverkningen, säger Magnus Nilsson, insamlings- och hållbarhetsansvarig på Emmaus Björkå.

Verksamheten i Laholm är indelad i olika grupper. Servicegruppen är den som tömmer containrar och kör sedan och lämnar de insamlade plaggen till butiken. Otto, Magnus, Sebastian och Andreas arbetar i Servicegruppen som nu får mer att göra.

– Det som är roligast med jobbet är att tömma containrar, åka bil och sedan lämna allt till tjejerna i butiken, säger Otto, Magnus, Sebastian och Andreas, klädda i rejäla varselkläder och i full färd med att tömma en av de röda insamlingsboxarna.

DV Laholm2

Pressbilder
Generella pressbilder fria för användning i redaktionella media finns på http://emmausbjorka.se/om-oss/pressbilder/. De är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens. Ange ”Foto: Emmaus Björkå” vid användning.

Kontakt
Pelle Hällje, kommunikationsansvarig
pelle.Hallje@emmausbjorka.se, 0763-915512

Om Emmaus Björkå
Emmaus Björkå är en ideell förening som arbetar med internationell solidaritet, socialt ansvarstagande och hållbar utveckling.
Vår second hand-verksamhet ökar återanvändningen i samhället och minskar Sveriges miljöpåverkan. Bara i koldioxid motsvarar vårt avtryck en insparning på över 17 500 bilars årliga utsläpp. Emmaus Björkå deltar också i flera forskningsprojekt för att få fram bättre metoder för återvinning av textil.
Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. På hemmaplan ger vi stöd till asylrättsrörelsen och organisationer som arbetar med papperslösa människor. Emmaus Björkå samarbetar även med ett antal och kommuner och erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar.
Emmaus Björkå har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Unionen. Vi har även 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.