”Vi är besvikna på Sverige”

IMG_5662

Emmaus Björkås föreningschef Kristin och handläggare Zeinab träffade på onsdagen den 20 februari Polisarios chefsförhandlare* Mhamed Khadad i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Han är optimistisk över att Polisario och Marocko för första gången på många år åter sitter vid förhandlingsbordet och ser det som en möjlighet som inte kommer ofta. Men han understryker också att om omvärldens press på Marocko uteblir, är det svårt att se en lösning.

– Hade Sverige erkänt den västsahariska staten 2016 hade vi haft en helt annan dynamik i förhandlingarna, säger Mhamad Khadad. Istället skrevs en rapport som var värre än om ni inte hade gjort någonting.

Mhamed Khadads besvikelse på Sverige och den S-ledda regeringen är påtaglig. Synen på Sverige som ett land som står upp för folkrätten och mot ockupation har finns inte kvar.

* Polisario är namnet på Västsaharas befrielserörelse, och har i FN och Afrikanska Unionen status som Västsaharas officiella företrädare. Polisario fungerar också som exilregering och är sedan 1975 baserad i ett antal flyktingläger i södra Algeriet. Där bor uppskattningsvis hundrasextio till hundrasjuttio tusen människor och de är de enda flyktinglägren i världen där de som bor i lägren själva ansvarar för dem och har en egen statsapparat. Mhamed Khadads officiella titel är ”president of Polisario committee for international relations and representative for the MINURSO negotiations” (MINURSO är FN:s övervakningsorgan).