2019 års feministskyltning

2019 års feministskyltning finns nu att beskåda i våra skyltfönster på Linnégatan i Göteborg och på Södra Förstadsgatan i Malmö.

Det är med glädje vi tar det offentliga rummet i anspråk och delar med oss av dessa budskap till ”mannen på gatan”, en service vi tillhandahåller till dem vars flöden saknar feministiskt innehåll helt enkelt.

Men mest för att sprida lite glädje bland alla som dagligen strävar på med störtandet av patriarkatet.
Kampen fortsätter och framtiden är vår!

Bilder från skyltningen finns även att beskåda på skärmarna i våra butiker, Instagram och Facebook.

hemsida_bild1 hemsida_bild2 hemsida_bild3 hemsida_bild4 hemsida_bild5 hemsida_bild6 hemsida_bild7