Vi byter namn!

Huvudlogotyp-röd-RGB

Pressmeddelande 2019-06-05

Second hand- och solidaritetsorganisationen Emmaus Björkå byter namn till Björkåfrihet

En av Sveriges ledande second hand-kedjor byter under 2019 namn till Björkåfrihet, från att tidigare hetat Emmaus Björkå. Organisationen har också utöver second hand-butiker en solidaritetsverksamhet med socialt arbete och bistånd både i Sverige och internationellt. ”Vi byter namn för att ta med oss det bästa från vår historia in i en framtid där vi och vårt arbete tyvärr tycks behövas under överskådlig tid”, säger föreningens styrelseordförande Mikela Lundahl Hero.

Björkåfrihet fortsätter som tidigare att vara en ideell, medlemsstyrd förening, om än med en verksamhet som växt i många år och numera omsätter en bra bit över 100 miljoner kronor årligen. Namnbytet kommer som en följd av att föreningen lämnat den internationella Emmaus-rörelsen och valt att verka som en egen fristående organisation.

Det nya namnet Björkåfrihet vittnar om föreningens rötter i småländska Björkå Glasbruk där verksamheten en gång startade, men där föreningen inte haft någon verksamhet de senaste tio åren.

Den nya logotypen kommer, förutom namnet, att innehålla en symbol föreställande ett björklöv med en eldsflamma i.

– Vår förening har alltid haft olika funktioner och syften. Solidaritetsarbetet och våra socialistiska värderingar står som alltid i centrum och det symboliseras av den röda färgen i loggan. Miljöarbetet som har med second hand och återbruk att göra syns i lövet. Eldsflamman står för vår integritet och för den ständiga kampen att göra utsatta gruppers röster hörda, för mänskliga rättigheter, självbestämmande och inkludering, säger Mikela Lundahl Hero, föreningens ordförande.

Föreningen byter namn av flera orsaker. Det har både med second hand-branschen i Sverige och med Björkåfrihets sätt att arbeta med rättvise- och solidaritetsfrågor att göra.

– En orsak till att vi vill stå på egna ben är vårt solidaritetsarbete och internationella program. Vi har vår egen unika inriktning och vi vill fokusera ännu mer på att utveckla den, förklarar Kristin Ivarsson, en av Björkåfrihets två föreningschefer samt ansvarig för det internationella arbetet. Dessutom ser vi hur behovet av tydliga röster och starka finansiärer behövs till kampen för asylrätt och flyktingars rättigheter i Sverige, och där har vi en unik position som vi behöver ta på största allvar.

En annan bidragande faktor har varit osämja mellan Emmaus-föreningar i Sverige, något som redan rapporterats i media vid olika tillfällen.

– Vår verksamhet är idag mångdubbelt större än de andra svenska Emmaus-föreningarna tillsammans, och vi vill vara helt transparenta. Verksamheten finansieras av allmänhetens gåvor och goda vilja, och då är deras förtroende absolut fundamentalt för oss, säger Sandro D’Errico, Björkåfrihets andra föreningschef med ansvar för den verksamhetsgren som handlar om second hand.
– Med ett nytt, eget namn blir det förhoppningsvis tydligare för både allmänheten, kommuner och övriga partners som vi samarbetar med, vem som är vem inom second hand-branschen, förklarar Sandro D’Errico vidare.

Under 2019 pågår lanseringen av Björkåfrihet runt om i föreningens olika delar, och större delen väntas vara utbytt efter sommaren. För butikernas många stammisar kommer BjörkåSecondhand vara något att lägga på minnet. Det är nämligen det som kommer att stå på butiksskyltarna. För exempelvis de 500 olika insamlingsställena och även i några andra sammanhang kommer det att innebära en period där både nya och gamla namnet kan komma att vara synliga parallellt.

– Nu ser vi fram emot att låta världen lära känna Björkåfrihet. Vi är redan en demokratisk organisation med 54 års erfarenhet av second hand och solidaritetsarbete. Vi har över 200 fantastiska anställda, vi har kollektivavtal och vi är sedan i våras världens första ideella second hand-organisation som certifierats för kvalitets- och miljöledning enligt ISO9001/14001. Vi har tagit stora kliv framåt för att möta både våra egna samt samhällets krav på vad man bör förvänta sig av en organisation i vår storlek som arbetar med samtidens stora frågor som klimat och rättvisa, avslutar Mikela Lundahl Hero.

 

PRESSBILDER
Generella pressbilder fria för användning i redaktionella media finns på den gamla webbadressen http://emmausbjorka.se/om-oss/pressbilder/. De är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens. Ange ”Foto: Björkåfrihet” vid användning.

KONTAKT
Pelle Hällje, pressansvarig
info@bjorkafrihet.se, pelle.hallje@emmausbjorka.se, 0763-915512

OM BJÖRKÅFRIHET
Björkåfrihet, tidigare Emmaus Björkå, är en ideell förening som arbetar med internationell solidaritet, socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. Vår second hand-verksamhet ökar återanvändningen i samhället och minskar Sveriges miljöpåverkan. Bara i koldioxid motsvarar vårt avtryck en insparning på över 17 500 bilars årliga utsläpp. Björkåfrihet deltar också i flera forskningsprojekt för att få fram bättre metoder för återvinning och återbruk av textil.

Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. På hemmaplan ger vi stöd till asylrättsrörelsen och organisationer som arbetar med papperslösa människor. Björkåfrihet samarbetar även med ett fyrtiotal kommuner och erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar.

Björkåfrihet har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Unionen. Vi har även 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Under 2019 har vi blivit världens första ideella second hand-organisation med kvalitets- och miljöledningscertifiering enligt ISO9001/14001.