Nominera till Björkåfrihets styrelse och andra förtroendeuppdrag

Visst vill du engagera dig mer i kampen för frihet och hållbarhet, mot ockupation, rasism och diskriminering? Det kan du göra genom att vara verksam i Björkåfrihets styrelse, eller genom att nominera någon stjärna i din bekantskapskrets. Vi har en stark och viktig förening som förutom sitt miljöarbete ger stort stöd till skydd för papperslösa, kamp mot ockupation och för att vara en stark röst för solidaritet bland annat genom våra butiker. Styrelsen är viktig för att allt detta ska bli av!

Styrelsen är strategisk och beslutsfattande, inte operativ. Mötena hålls i Göteborg, reseersättning utgår om du bor på annan ort. Som styrelsemedlem har du också ett arvode baserat på din mötesmedverkan. Hör av dig till valberedningen om vill veta mer kring hur det funkar.

I formuläret nedan kan du nominera (föreslå) dig själv eller andra personer till styrelsen eller till andra förtroendeuppdrag i föreningen såsom internrevisorer och valberedning. Söndagen den 26 april är det årsmöte då nya personer blir valda till nya uppdrag.

Uppdragen som årsmötet ska tillsätta är ledamöter, suppleanter, internrevisorer samt en ny valberedning. Suppleanter och ledamöter arbetar på samma sätt i styrelsen, men ifall en fråga går till omröstning (vilket sällan händer, de flesta beslut fattas i enighet utan röstning) har suppleanten bara rösträtt ifall minst en ordinarie ledamot är frånvarande.

Valberedningen vill ha in alla nomineringar senast 5 april, men gärna så tidigt som möjligt. Försök att vara noggrann med att prata med personen du vill nominera först, och se till så att hen är införstådd med att du nominerar. Det underlättar valberedningens arbete!

VIKTIGT: För att kunna bli invald i styrelsen krävs att personen som nomineras inte har några betalningsanmärkningar. Detta på grund av att föreningen har 90-konto, och denna regler gäller för alla sådana föreningar. För den som väljs in för första gången, kommer föreningen efter årsmötet att behöva göra en kreditupplysning.

* anger obligatoriska fält

Ditt namn* (du som nominerar)

Epost*

Telefonnummer

Namn på den person som du vill nominera*

Telefon eller epost till den person som du vill nominera*

Telefon eller epost till den person som du vill nominera

Motivera gärna kort varför du anser att den som nomineras skulle passa bra i Björkåfrihets styrelse eller andra förtroendeuppdrag, lämpliga kompetenser, meriter eller andra kvalitéer*

Något annat som du vill säga till valberedningen?