Tack för 25 framgångsrika år i Moçambique

I och med att 2019 tog slut, tog även Björkåfrihets samarbete med vår partnerorganisation Ademo Monapo i Moçambique slut. Detta var planerat sedan flera år, och blev slutpunkten för 25 år av arbete med samarbetsorganisationer i Moçambique. Ett stort fokus för arbetet har varit att stärka personer med funktionsnedsättningar och deras rättigheter på landsbygden i landet. De senaste åren har inriktningen varit på så kallad Community Based Rehabilitation, en metod som hjälpt till att ta bort sociala stigma, och få hela samhället att engagera sig bättre för de personer som det egentligen handlar om.

Vårt samarbete i Moçambique har under åren också särskilt märkts av ett stort engagemang bland medlemmar och kommunala samarbetspartners här i Sverige, med ett antal utbyten med människor från båda länder och med en stor bredd av funktionsvariationer.

Vi hoppas självklart att vi i framtiden kommer kunna ha nya solidaritetsprojekt med funktionsrättsfokus, inom de geografiska områden som föreningen nu valt att fokusera på. Det är inget litet arbete att hitta rätt partner, rätt samarbetsform och rätt fokus, men vi hoppas att få möjlighet att återkomma mer kring detta i framtiden.