Corona tvingar ideell organisation att stänga ner miljöarbete och samhällsservice

Vikande butikshandel tvingar en av landets största secondhand-organisationer, Björkåfrihet (tidigare Emmaus Björkå), att permittera personal och planera för att sluta samla in textil och återbrukbara föremål. I och med detta riskerar miljöarbete och en cirkulär affärsmodell att gå om intet på grund av coronapandemin.

Läs hela pressmeddelandet i vårt digitala nyhetsrum.