Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar och nyhetsbrevsprenumeranter

Emmaus Björkå behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig. Emmaus Björkå är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Emmaus Björkå genom att kontakta oss på info@emmausbjorka.se.

För dig som prenumererar på nyhetsbrev
De personuppgifter som vi har om dig som inte är medlem i föreningen men prenumererar på vårt nyhetsbrev är epostadress. De epostmeddelanden som vi skickar ut innehåller alltid en möjlighet att avregistrera sig, varpå vårt nyhetsbrevsverktyg automatiskt hanterar detta. Vi för aldrig över din epostadress någon annanstans eller ger den vidare till någon annan.

För dig som är medlem i föreningen
Medlemskapet i Emmaus Björkå är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men föreningen behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig kan vara namn, telefonnummer, adress, e-postadress. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Emmaus Björkå är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att föreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen samt skicka ut nyheter om föreningen. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Emmaus Björkås IT-system. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Emmaus Björkå behandlar dina personuppgifter så länge du prenumererar på nyhetsbrev eller är medlem hos oss. Borttagande av personuppgifter rörande nyhetsbrev via epost hanteras automatiskt direkt. Senast ett år efter det att medlemskap upphör raderas övriga personuppgifter. Emmaus Björkå kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@emmausbjorka.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar bli kontaktad alls av oss kan du när som helst meddela detta till info@emmausbjorka.se och begära att vi stoppar utskicken.