Nicaragua: Unga bygger demokrati

Nicaragua: Unga bygger demokrati

Av Nicaraguas 6 miljoner invånare är över 4 miljoner yngre än 30 år. Trots detta har ungdomar för lite inflytande i samhället och få möjligheter att kunna påverka beslut som rör dem. Emmaus Björkå ger stöd till ett projekt inom folkrörelsen MCN som ska ge unga kvinnor och män bättre möjlighet att försvara och kräva sina rättigheter som medborgare. Projektet ska också öka demokratin inom organisationen, där många unga deltar i aktiviteter medan besluten fattas av vuxna män. Projektet samfinansieras av Forum Syd.